BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwiazda Adam (Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Zmiany demograficzne w krajach Unii Europejskiej - wyzwania dla polityki
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 10 (179), s. 25-34, tab., rys.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi, Procesy demograficzne, Prognozy demograficzne, Polityka prorodzinna
Ageing of the population, Activity rate of population, Elderly people, Demographic process, Demographic forecasts, Family policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Badania ekonomistów najczęściej ukierunkowane są na wykazanie związku między starzejąca się populacją, a sytuacją na rynku pracy czy też zależnością między rozwojem gospodarczym, a spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym i związanymi z tym zjawiskiem zmianami polityki społecznej. Z kolei demografowie starają się szczegółowo zbadać tendencje zmian w przyroście naturalnym ludności i w strukturze demograficznej. Obecnie ważną kwestią jest znalezienie odpowiedzi na pytania: dlaczego Europa Zachodnia i niektóre inne regiony świata się starzeją? Czy jest to proces wymykający się już spod kontroli społeczeństwa? Czy rosnący średni wiek życia ludności może być traktowany jako nieubłagane prawo natury? Czy jest może na odwrót: struktura wiekowa społeczeństw podlega ludzkiej kontroli, a obecny kryzys urodzeń w Europie Zachodniej i wielu innych regionach świata nie jest zdeterminowany tylko czynnikami ekonomicznymi? (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Gwiazda, Starzejąca się Europa - implikacje dla rynku pracy, "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2004, Nr 2, s. 55-61
 2. L. Shriver, Giną geny starej Europy, "The Guardian" 19.09.2005r. polski przekład: "Forum" 14.11 - 20.11.2005r.
 3. R. Disney, Can we afford to grow older? A Perspective on the economics of aging, Cambridge, MA, MIT Press 1996, s. 14-16
 4. J. Podgórskia, Matka chce pracy, "Polityka" 2005, Nr 11, s. 80
 5. J. Riley, Rising life expectancy: a global history, New York: Cambridge University Press 2001, s. 49-50
 6. E. Keane, Mit przeludnienia, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 2004/05, nr 10, s. 55-62
 7. K. Kwaśniewski, Europe s demographic challenge, "Intereconomics" 2005, Nr 2, s. 54
 8. Jak to robią Francuzi, "Polityka" 2005, Nr 11, s. 80
 9. As they don't like it, "The Economist" 22.10.2005, s. 38
 10. United Nations, Replacement Migration: Is it a solution to declining and aging populations? New York, ECOSOC 2005
 11. A. Matysiak, I. Wóycicka, Wyczyny rodzicielskie, "Tygodnik Powszechny" 2005, Nr 17, s. 20
 12. H. P. Kohler, F. C. Billari i J. A. Ortega, Low and lowest - low fertility in Europe: cases, implications and policy option, University of Pensylvania 2005, s. 18
 13. The fertility bust, "The Economist" 11.02.2006, s. 32
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu