BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barwińska-Małajowicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Przepływ siły roboczej z krajów UE-8 do Niemiec w kontekście okresów przejściowych
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 11 (180), s. 10-17, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Swoboda przepływu pracowników w UE, Bezrobocie, Rynek pracy, Migracja zarobkowa, Państwa członkowskie
Free movement of workers in the EU, Unemployment, Labour market, Economic migration, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W warunkach globalizacji oraz postępującej integracji europejskiej nowego znaczenia nabrały ostatnio dyskusje na temat międzynarodowych przepływów siły roboczej. Większość państw wysoko rozwiniętych wykazuje coraz mniejszą gotowość do przyjmowania imigrantów, szczególnie tych pochodzących z krajów słabiej rozwiniętych oraz nie należących do grupy wysokiej klasy specjalistów. Oznacza to równocześnie, że coraz większe znaczenie przypisuje się prowadzonej przez poszczególne państwa polityce migracyjnej, której zasadniczym celem staje się sterowanie wielkością i rodzajem migracji. Zauważyć należy, że w procesie sterowania migracją poszczególne kraje nie są w stanie wpłynąć na wszystkie czynniki, związane zarówno z imigracją, jak i emigracją. W tym kontekście dla przepływu siły roboczej na obszarze UE nakreślone zostały odrębne ramy poprzez wprowadzenie w życie jednej z podstawowych swobód, zagwarantowanych w prawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, jaką jest swobodny przepływ pracowników. Obejmuje on - przynależne obywatelom UE - prawo do przemieszczania się do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam zatrudnienia. Z dniem 1 maja 2004 r. wprowadzono (na mocy traktatu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 r.) tzw. rozwiązania przejściowe, regulujące swobodę przepływu pracowników z ośmiu nowych państw członkowskich (Czech, Polski, Łotwy, Słowacji, Estonii, Litwy, Słowenii i Węgier). Ustalenia te, pomimo złożonego charakteru, porównać można do rozwiązań, które były stosowane już po przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii do Wspólnoty Europejskiej. Mają one umożliwić stopniowe przechodzenie na procedury unijne, zgodnie z którymi każdy obywatel państwa członkowskiego ma prawo do swobodnego podejmowania pracy we wszystkich państwach członkowskich UE. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Kaszczak, Raport Komisji Europejskiej w sprawie funkcjonowania okresów przejściowych w dostępie do rynku pracy UE po 2004 r., "Wspólnoty Europejskie", nr 2 (171) 2006
 2. G. Andres, Der gesteuerte Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bleibt notwendig, ifo Schnelldienst, 5/2006, s. 8
 3. H. Brücker, EU-Osterweiterung: Übergangsfristen führen zur Umlenkung der Migration nach Großbritannien und Irland, "DIW-Wochenbericht", Jg. 72, Nr 22, 2005, s. 353-359
 4. Otwarcie włoskiego rynku pracy, www.mps.gov.pl (data ostatniego dostępu: 12.09.2006 r.)
 5. M. Fuchs, Die Furcht der Deutschen vor den Arbeitswilligen aus Polen, "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschafts- politik", nr 108 (2 /2006), s. 4
 6. P. Bendel, J.C. Jugl, Osterweiterung und Migration, 27.07.2005 r., www.bpb.de (data ostatniego dostępu: 15.09.2006 r.)
 7. Deutschland: Debatte um Zuwanderung von Fachkräften, Migration und Bevölkerung, Newsletter, Netzwerk Migration in Europa e.V., Berlin, Ausgabe 7, September 2006
 8. E. Wohlers, Wirbel um Arbeitslosenzahlen, "Wirtschaftsdienst", 2005/2, s.64
 9. E. Hönekopp, Nach der Erweiterung - Personen aus den neuen Mitgliedsländern in Deutschland: Welche Trends, welche Probleme?, [w:] R. Hasse, C. Kunze, Die erweiterte EU zwischen Konvergenz und Divergenz Reihe Transformation, Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft (wersja przedstawiona do druku w wyd. Leipziger Universitätsverlag, 2006)
 10. R. Greifenstein, L. Kißler, E. Wiech mann, Kooperations- und Optionsmodell bei Hartz IV: Bestandsaufnahme der Folgen für die Beschäftigten und der neuen personalvertretungspolitischen Herausforderungen, Meschede/ Marburg/Fröndenberg, Juni 2005
 11. H. Seifert, Die Hartz-Gesetze - Enttäuschte Hoffnungen und neue Probleme, www.monitor- arbeitsmarktpolitik.de (data dostępu: sierpień 2006 r.)
 12. "Hartz- Evaluation" Erster Bericht zur Wirksamkeit moderner Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vorgelegt, www.bildungsverband-online.de/hartz_evaluation.htm (data dostępu: grudzień 2006 r).
 13. T. Brück, H. Brücker, H. Engerer, Ch. von Hirschhausen, M. Schrooten, D. Schumacher, U. Thießen, H. Trabold, EU-Osterweiterung: Klare Herausforderungen, unberechtigte Ängste, Wochenbericht des DIW Berlin, nr 17/2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu