BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Dariusz
Tytuł
Rozwój produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z energią cieplną
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 11 (180), s. 38-49
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Energia cieplna, Produkcja energii, Certyfikacja
Electric power, Thermal energy, Energy production, Certification
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rozwój produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja) jest korzystny zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, jak i wzrostu efektywności działania producentów energii. Dlatego Unia Europejska - zgodnie z wytycznymi Zielonej Księgi poświęconej bezpieczeństwu zasilania na terenie Unii - wspiera ten sposób wytwarzania energii elektrycznej. Bezpieczeństwo dostaw nośników energii staje się także warunkiem zrównoważonego rozwoju UE. Stale wskazuje się na konieczność zmniejszenia stopnia uzależnienia państw członkowskich od importu nośników energii oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych. To ostatnie zagadnienie jest kolejną barierą zrównoważonego rozwoju państw członkowskich. Problem ten jest niezwykle istotny, szczególnie w świetle konieczności wypełnienia limitów emisji z protokołu z Kioto. Niezbędne jest zatem kontynuowanie działań zapobiegawczych. W Zielonej Księdze na temat efektywności energetycznej z 10 czerwca 2005 r. wskazuje się, że w wyniku konsekwentnego wdrażania w UE rozwiązań technicznych o wysokiej sprawności energetycznej oraz zmiany niektórych przyzwyczajeń, poziom zużycia energii pierwotnej na jej terytorium powinien zmaleć do poziomu z 1990 r. Ten skojarzony sposób produkcji energii elektrycznej i ciepła w porównaniu z wytwarzaniem ich osobno umożliwi zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych nawet o ok. 30%, co - jeżeli udział kogeneracji w produkcji energii elektrycznej wzrósłby do 18% - powinno dać oszczędności w skali Unii ok. 3-4% energii pierwotnej. Rozwój kogeneracji w Unii Europejskiej pozwoliłby zmniejszyć także jej uzależnienie od zagranicznych dostawców nośników energii, które wynosi obecnie około 50%, a może wzrosnąć, jak wspomniano, do 80-90% w 2030 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Zielona księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu, Bruksela 2005
  2. Cogeneration Directive: A Missed Opportunity Which Won't Help EU Meet Kyoto Target, WWF European Policy Office, WWF 2002
  3. P. Loeffer: Cogeneration in Europe. Potentials, Trends and EU Policy Responses, COGEN Europe 2002
  4. J. Bill, S. Błach, J. Dreżewski, W. Kamrat (i inni): Przyszłość kogeneracji w Polsce. Dyskusja nad modelem rynku energii skojarzonej, "Biuletyn URE", 2005, nr 2
  5. Germany to overhaul CHP law, "European Power Daily", 2006, nr z 29.09.2006 r.
  6. M.G. Boots, EJ.W van Sambeek: European Cogeneration Certificate Trading, ECOCERT, 2003, s. 8-9
  7. A. Rubczyński, J. Ryk: Nowa metoda wyznaczania wielkości produkcji energii skojarzonej, "Rzeczpospolita", 2005, nr z 15.11.2006 r., dodatek "Energia-Środowisko"
  8. J. Dreżewski: Czerwone certyfikaty - mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, "Wokół Energetyki", 2006, nr 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu