BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Henryk, Mysza Stanisław, Syrek Robert
Tytuł
Zastosowanie filtrów Kalmana do prognozowania wielkości sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwa ceramicznego
Application of Kalman Filtering to Forecasting the Sale Size by Sanitary Ceramics Company
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 39, s. 7-27, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Rynek ceramiki, Filtry Kalmana, Prognozowanie sprzedaży, Przedsiębiorstwo
Ceramics market, Kalman filters, Sales forecasting, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W zarządzaniu przedsiębiorstwem wśród wielu różnego typu prognoz szczególnie ważną rolę odgrywają prognozy sprzedaży poszczególnych produktów, które stanowią podstawę podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Prawidłowe, tj. odpowiadające potrzebom rynku, zaplanowanie wielkości sprzedaży i wynikającej stąd wielkości produkcji jest dla przedsiębiorstwa sprawą niezmiernie ważną. W branży ceramiki sanitarnej, ze względu na duże koszty związane z nagłym i niezamierzonym przezbrajaniem produkcji, szczególnie istotne jest planowanie produkcji poszczególnych wyrobów.(fragment tekstu)

Forecasts can be valuablc sources of information for the process of planning the output of sales of sanitary ceramics. The correct forecasts can significantly improve the management process within the firm. In the paper the one step forecasts by Kalman filtering. exponential smoothing, moving average, random walk with drift and linear trend are compared. One can also find enclosed qualitative forecasts of the sale department. It has been proved that forecasts based on the mentioncd models (especially Kalman filtering) are less biased than the traditional forecasts of sale departments that are based on intuition.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gurgul H., Myszą S., Syrek R.: Modele GARCH w prognozowaniu wielkości sprzedaży ceramiki sanitarnej. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2. Red. M. Czyż, Z. Cięciwa. AGH, Kraków 2004, s. 391-400.
  2. Gurgul H., Schleicher St.: Estymatory MNK a estymatory sekwencyjne. "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1996, Vol. XXXVIII, Kraków 1994- -1995, s. 153-162.
  3. Gurgul H., MestelR., Schleicher C : Stock Market Reactions to Dividend Announcements: Empirical Evidence from the Austrian Stock Market. "Financial Markets and Portfolio Management" 2003, Vol. 17, No 3, s. 332- -350.
  4. Hamilton D.J.: Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994.
  5. Mestel R., Gurgul H.: ARIMA Modeling of Event Induced Stock Price Reactions in Austria. "Central European Journal of Operations Research" 2003, Springer-Verlag, Vol. 11, No 4, p. 317-333.
  6. Mills T.C.: The Econometrics of Financial Markets. Cambridge University Press, Cambridge 1999.
  7. Skowronek C : Zapasy w majątku obrotowym sektora przedsiębiorstw. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1998, nr 1, 2.
  8. Zeliaś A.: Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu