BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broniewicz Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ocena cyklu życia obiektu budowlanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej Cost 25
Life Cycle Assessment of a Construction Object within the EU Research Program Cost25
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 92-104, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Prace naukowo-badawcze, Międzynarodowa współpraca naukowa
Scientific-research work, International scientific cooperation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Europejski Program Współpracy w dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST (European Cooperation in the Field of Scientifi c and Technical Research), jest międzyrządowym europejskim programem badawczym w dziedzinie nauki i technologii, mającym na celu koordynację badań naukowych fi nansowanych ze środków krajowych na poziomie europejskim. Jest to utrzymywana wspólnie przez 35 państw europejskich1 i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. Głównym zadaniem programu badawczego COST jest zmniejszenie fragmentaryzacji europejskiego systemu fi nansowania nauki i badań oraz otwarcie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) na współpracę z ośrodkami pozaeuropejskimi. Celem podstawowym tego programu jest zapewnienie Wspólnocie Europejskiej silnej pozycji w dziedzinie badań naukowych poprzez zwiększenie współpracy między instytutami badawczymi, szkołami wyższymi, instytucjami i przedsiębiorstwami. Wraz z programem EUREKA i innymi europejskimi ramowymi programami badawczymi, program ten jest jednym z trzech fi larów wspólnych europejskich przedsięwzięć badawczych, zajmujących się różnymi obszarami badań(fragment tekstu)

The concept of sustainable constructions aims at integrating the objective of sustainable development into the construction activities. It is generally understood in relation with the environmental performance of building products and technologies. According to the report by the EU's Taskforce for Sustainable construction, the concept should refer to a balanced economical, ecological and social approach. When sustainability is considered needs to integrated approach are recognized not only in the building and construction projects, but also in education, applied sciences and product development. The Cost 25 Action is focused on an integrated approach to deal with the end products of construction and engineering methods from structural point of view. It aims at providing the construction sector with a new framework and ideas based on the integrations of approaches and results of ongoing research and development projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. J. Balcomp, A. Curtner, Multi criteria decision-making process for building, Report AIM-2000- 2898 related to Task 23 of International Energy Agency, Nevada 2000.
  2. J. A. Clarke, Energy simulation in building design. Butterworth-Heineman, Oxford 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu