BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rolnictwo ekologiczne jako element trwałego i zrównoważonego rolnictwa
Organic Farming as Part of Sustainable Agriculture
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 120-133, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Rozwój zrównoważony, Rozwój rolnictwa
Ecological agriculture, Sustainable development, Rural development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne rolnictwo stanowi jedno z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń środowiska, zarówno w formie obszarowej (użytki rolne), jak również punktowej (zagroda wiejska, rozproszone wysypiska odpadów, składowiska stałych czy płynnych odchodów). Skutki tych oddziaływań mogą być różne, począwszy od pogorszenia jakości wody, gleb, powietrza czy krajobrazu przyrodniczo- rolniczego, aż po zagrożenie zdrowia i życia ludzi. W Polsce powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo obejmuje ponad 50% powierzchni kraju, a działalność rolnicza stanowi nadal jedną z podstawowych funkcji rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym szczególna odpowiedzialność za jakość środowiska przypada właśnie rolnictwu, przed którym stoją obecnie dwa wyzwania: po pierwsze, dostarczenie wystarczającej ilości zdrowej i bezpiecznej żywności, po drugie, niezniszczenie środowiska i zachowania jego bogactw naturalnych. Zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym za najbardziej skuteczny i ochronny system środowiskowy w gospodarce rolnej uważa się system rolnictwa ekologicznego.(fragment tekstu)

Organic farming is an Essentials element of sustainable development. It meets the Leeds of farmers nature and society. Provides healthy food while not causing environmental degradation. It provides fertile soil and allow the preservation of natural wealth(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Runowski, Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rodzinnych, w: Wieś i rolnictwo, perspektywy rozwój, IERiGŻ, IRWiR PAN, Warszawa 2002, s. 139-141.
  2. W. Juszkiewicz, Znaczenie rolnictwa ekologicznego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 3-6.
  3. F. Alt, Agrarwende jetzt. Gesunde Lebensmittel fur alle, Goldmann Verlag, Munchen 2001, s. 28
  4. H. Vogtmann, Ökologische Landwirtschaft, w: Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorischerheit Ökologie. Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland, Bonn- Bad Godesberg 1997, S. 16
  5. H. Willer, Y. Minou, The Word of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Bonn Germany&Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, Switzerland 2008
  6. N. El-Hage Scialabba, Organic agriculture and food security, FAO, Rzym 2007.
  7. D. Komorowska, Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, SGGW, Warszawa 2006, s. 46-47.
  8. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju Polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE, red. A. Skarżyńska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006, s. 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu