BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowerski Mieczysław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Tytuł
Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Book - to - Market Effect on Warsaw Stock Exchange
Źródło
e-Finanse, 2006, nr 1, s. 1-11, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Efektywność
Capital market, Rate of return, Effectiveness
Uwagi
Odrębna numeracja stron dla każdego artykułu.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Przeprowadzone na rozwiniętych rynkach kapitałowych badania wskazują m.in. na możliwość uzyskiwania ponadprzeciętnych stóp zwrotu na podstawie określonych charakterystyk fundamentalnych spółek, takich jak relacja bieżącej ceny do wypracowanych zysków, stopień zadłużenia firmy, wartość przepływów pieniężnych do wartości rynkowej, wielkość kapitalizacji czy w końcu relacja wartości księgowej do wartości rynkowej. Wyniki tych badań mogą więc stanowić podstawę do podważenia prawdziwości hipotezy półsilnej teorii efektywnego rynku kapitałowego. Szczególnie dużo uwagi poświęcono badaniu zależności pomiędzy relacją wartości księgowej do wartości rynkowej a stopą zwrotu. Badania rozwiniętych rynków kapitałowych pozwoliły stwierdzić, iż wyższe stopy zwrotu osiągają spółki, dla których relacja wartości księgowej do wartości rynkowej była wyższa. Zjawisko to nazwano efektem wartości księgowej do rynkowej (Book - to - Market Effect). Celem prezentowanego artykułu jest próba sprawdzenia, czy efekt wartości księgowej do rynkowej występuje również na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barberis N., Shleifer A., Vishny R., A Model of Investor Sentiment, "Journal of Financial Economics" 1998, vol. 49.
 2. Capaul C., Rowley I., Sharpe W., International Value and Growth Stock Returns, "Financial Analysts Journal" 1993, January/February.
 3. Chan L., Hamao Y., Lakonishok J., Fundamentals and Stock Returns in Japan, "Journal of Finance" 1991, vol. 46, issue 5.
 4. Daniel K., Hirshleifer D., Subrahmanyam A., Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions, "Journal of Finance" 1998, vol. 53, issue 6.
 5. de Silva H., What Underlies the Book-to-Market Effect, Graduate School of Management, University of California, Irvine.
 6. Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięcioleci, red. J. Czekaj, PWN, Warszawa.
 7. Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970, vol. 25, issue 2, s. 383-417.
 8. Fama E., French K., Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns, "Journal of Finance" 1995, vol. 50, issue 1.
 9. Fama E., French K., The Cross-Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" 1992, vol. 47, issue 2.
 10. Fama E., French K., Value Versus Growth: The International Evidence, "Journal of Finance" 1998, vol. 53, issue 6.
 11. Fama E., The Behavior of Stock Market Prices, "Journal of Business" 1965, vol. 38, issue 1.
 12. Haugen R.A., Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG Press, Warszawa 1999.
 13. Jajuga K., Badanie rozkładów stóp zwrotu i cen akcji, [w:] Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 14. Szyszka A., Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wyd. AE, Poznań 2003.
 15. Tse K.L., Rijken H., Does the Book-to-Market Equity Ratio Measure Risk? Some Evidence from the Dutch Stock Market, Working Paper, Nijenrode University 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu