BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybowska Agnieszka (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Działanie marketingu sensorycznego w społeczeństwach informacyjnych
Effects Sensory Marketing in the Information Society
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 249-256, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Klient, Marketing, Społeczeństwo informacyjne, Centra handlowe, Badanie opinii, Badania ankietowe, Marketing sensoryczny
Customer, Marketing, Information society, Shopping centres, Opinion research, Questionnaire survey, Sensory marketing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Społeczeństwa informacyjne opierają swoje funkcjonowanie na informacji i wiedzy, która przekazywana jest za pomocą różnych nośników. Aspekt ten wykorzystano w marketingu, a ostatnio także w marketingu sensorycznym, w którym informacja o produkcie ma być przekazana klientowi między innymi poprzez oddziaływanie na jego zmysły i zakodowana w jego pamięci sensorycznej. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania ankietowego dotyczącego opinie klientów centrów handlowych na temat wyrażeń sensorycznych wykorzystywanych w placówkach handlowych. (abstrakt oryginalny)

Information society base their functioning on information and knowledge, which is transmitted by variety of media. This aspect is used in marketing, and recently also sensory marketing in which product information is to be transferred to the customer by affecting his senses and encoded in his sensory memory. The study presents the customer reviews of shopping centers on sensory expressions used in sales points. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babicz-Zielińska, E., Rybowska, A. i Obniska, W. (2009). Sensoryczna ocena jakości żywności. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
 2. Baryłko-Pikielna, N. (1975). Zarys analizy sensorycznej żywności. Warszawa: WNT.
 3. Bell, D. (1973). The Coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. New York: Basic Books.
 4. Casey, M. (2001). Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej. Toruń.
 5. Cellary, W. (2002). Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Warszawa: Wydawnictwo UNDP.
 6. Dahlen, M., Lange, F. i Smith T. (2010). Marketing Communications. London: John Wiley & Sons.
 7. Drucker, P.F. (1968). The age of discontinuity: guidelines to our changing society. New York: Harper and Row.
 8. Goban-Klas, T. i Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków.
 9. Grzybowska-Brzezińska, M. (2012). Konsumenckie atrybuty jakości jogurtów. Handel Wewnętrzny, (3).
 10. Grzybowska-Brzezińska, M. i Rudzewicz, A. (2013). Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów). Handel Wewnętrzny, (6, 68-79).
 11. Hulten, B., Broweus, N. i Van Dijk, M. (2011). Marketing sensoryczny. Warszawa: PWE.
 12. Ito, Y. (1980). The 'Johoka Shakai' approach to the study of communication in Japan. Keio Communication Review, 1.
 13. Kolasińska-Morawska, K. (2012). Merchandising sensoryczny zintegrowanym instrumentarium wspomagającym oddziaływanie przedsiębiorstw na zachowania klientów w placówkach handlowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, (Tom XIII, 2, 67-97). Łódź: Wydawnictwo SAN.
 14. Krishna, A. (2009). Sensory marketing: Research on the sensuality of products. Taylor & Francis Inc.
 15. Krzysztofek, K. i Szczepański, M. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice.
 16. Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton: Princeton University Press.
 17. Pabian, A. (2011). Marketing sensoryczny. Marketing i Rynek, (1).
 18. Porat, M.U. (1977). The information economy, (vol. 1, 44). Washington DC: Office of Telecommunications, US Department of Commerce.
 19. Sadowska, M. (2010). Kolekcjonerzy wrażeń. Marketing w Praktyce, (10).
 20. Toffler, A. (1980). The third wave. New York: Bantam Books.
 21. Żelazny, R. (2011). Ekonomia wieku informacji i wiedzy - w kierunku teorii gospodarki wiedzy i nowej specjalizacji. W: G. Musiał (red.), Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji (s. 81-83). Katowice: Wydawnictwo UE.
 22. Żelazny, R. (2013). Raport Obserwatorium ICT: Społeczeństwo informacyjne. Katowice. http://www.obserwatoriumict.pl (14.07.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu