BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sielska Jolanta (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Matecka Monika (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Dąbrowska Eliza (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Jakubek Ewa (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Tytuł
Postawy interesariuszy wobec wizerunku podmiotu leczniczego
The Attitudes of Stakeholders Towards the Image of a Medical Subject
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 257-266, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Usługi medyczne, Komunikowanie, Wizerunek przedsiębiorstwa, Badania ankietowe, Wyniki badań
Medical services, Communication, Company image, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych wśród interesariuszy (mieszkańców okolicznych gmin) NZOZ Szpital w Puszczykowie podczas Festynu zdrowotnego pod nazwą "Dni Puszczykowa", organizowanego corocznie przez Urząd Miasta Puszczykowa. Celem badań ankietowych było poznanie opinii uczestników spotkania na temat systemu identyfikacji wizualnej Szpitala. Badania przeprowadzono w czerwcu 2013 roku przy wykorzystaniu autorskiego narzędzia. W badaniach wzięło udział 51 osób. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że logotyp Szpitala wzbudził pozytywne wrażenie u niemal 95% osób. Sugerując się wyglądem reklamy stojącej (roll-up), prawie 69% uczestników badania uznało, że Szpital jest placówką nowoczesną. Stałe monitorowanie opinii interesariuszy dotyczących systemu komunikacji wizualnej podmiotu leczniczego uznać należy za podstawę działań ukierunkowanych na budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku placówki w otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of the survey conducted among stakeholders (the residents of the nearby districts) of NZOZ Hospital in Puszczykowo during a health event called "Puszczykowo Days" organized annually by the Town Office in Puszczykowo. The goal of the survey was to gather feedback of the meeting participants about the hospital's visualization system. The survey was conducted in June 2013 by means of the author's tool. 51 people responded. What deserves attention is the fact that the Hospital's logo positively impressed almost 95% of the respondents. Nearly 69% of the participants of the study noticing the look of the roll-up decided that the hospital is a modern operation. Constant monitoring of the stakeholders' feedback about the visual communication system of the health care facility should be considered as fundamental actions aimed to built and reinforce favourable image of the operation in the neighbourhood. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowska-Piestrzyńska A. (2008). Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów. Warszawa: CeDeWu.
 2. Fabianowicz B. (2013). Tylko face to face. Marketing w praktyce nr 4 (182) kwiecień, 36-37.
 3. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie (Warszawa, październik 2013). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. [stat.gov.pl/download/cps/rde/.../nts_spolecz_inform_w_polsce-2013.pd] (data dostępu: 01.07.2013).
 4. Gray E.R., Balmer J.M.T. (1998). Managing Coroporate Image and Corporate Reputation. LongRange Planning, Vol. 31, No. 5, 695-702.
 5. Grygielski M. (2013). Czego oczekujemy od kontaktu z firmą? Marketing w praktyce nr 8 (186) sierpień, 59-62.
 6. Kalbarczyk A. (2013). Starszy pan to był kiedyś. Marketing w praktyce, nr 11 (189), listopad, 75-77.
 7. Kiljan-Szydełko A. (2013). Sprzedajne zmysły. Marketing w praktyce nr 7 (185) lipiec, 59-61.
 8. Kozielski R. (2012). Nadciąga "silver tsunami". Marketing w praktyce, nr 08 sierpień, 30-32.
 9. Królewicz-Zboina J. (2013). Jaki marketing medyczny? Służba zdrowia, 3 września, nr 67-75, 60-61.
 10. Krupa P. (2012). Recepta na badanie relacji. Marketing w praktyce nr 6 (173) lipiec, 70-72.
 11. Mikołajczyk J., Wanat T., Kształtowanie wizerunku centrum handlowego na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu. W: G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, 2009, 250-258.
 12. Mruk H. (2009). Zarządzanie wizerunkiem zakładu opieki zdrowotnej. W: M.D. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs (red.), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Warszawa: WoltersKluwer, 121-133.
 13. Rudawska I. (2011). Zarządzanie wizerunkiem placówek opieki zdrowotnej - nowe wyzwania. W: Z. Waśkowski (red.), Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia. Zeszyty Naukowe 209, 402-411.
 14. Stefańska M. (2004). Wizualizacja. W: H. Mruk (red.), Komunikowanie się w marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 107-121.
 15. Szocki J. (2008). Wizerunek firmy w mediach. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 16. Szudra A. (2013). Mocne szeptanie. Marketing w praktyce nr 12, grudzień, 52-54.
 17. Witek J., Kowalczyk A. (2011). Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa jako narzędzie pozycjonowania go na konkurencyjnym rynku. W: Z. Waśkowski (red.), Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia. Zeszyty Naukowe 209, 242-253.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu