BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogajewski Tomasz (Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski)
Tytuł
Analiza funkcjonowania miejskiego systemu zbiórki surowców wtórnych w dużym mieście w XXI wieku
Analysis of the Municipal System of Recyclable Materials Collection in a Large City in the Twenty-first Century
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 144-151, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Surowce wtórne, Recykling, Wielkie miasta
Recyclable materials, Recycling, Great city
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie funkcjonowania tak zwanego miejskiego systemu zbiórki selektywnej surowców wtórnych w Poznaniu w latach 2000-2008 poprzez wieloaspektowe zaprezentowanie wyników zrealizowanych działań(fragment tekstu)

Selective collection of recyclable materials is carried out by operators in Poznan since 1994. In 2000 a decision was made by local politicians to create in Poznan city system of selective recyclable waste collection led by the city offi cials. The publication presents the results for the years 2000-2008 of expenditures and outcomes. Includes information about the diff erences between the weight collected from specialized containers and the weight sold(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Rajman, Osadnictwo, w: Geogra􀏔ia ekonomiczna Polski, red. R. Domański, PWE, Warszawa 1989.
 2. J. Petryszyn, Rozwój demogra􀏔iczny dużych miast w Polsce, w: Demogra􀏔iczne i społeczne aspekty rozwoju miast, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 3. M. Czornik, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wyd. Aakdemii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 4. M. Walery, System of accumulation and selective gathering of municipal waste in Białystok, w: Systemy gospodarki odpadami, red. M. Żygadło, PZIiTS, Piła - Poznań 2001.
 5. Środowisko naturalne miasta Poznania, część 2, Urząd Miejski w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Poznań 1997.
 6. E. Murawska, RETHMANN - Sanitech - Poznań, "Gospodarka Odpadami" 1999 nr 2. M. Walery, Organizacja selektywnej zbiórki odpadów w Białymstoku, Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami, PZIiTS, Gniezno - Poznań 2003.
 7. I. Tałataj, B. Gładkowska-Chocian, Odpady w Białymstoku. Program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, "Przegląd Komunalny" 2000 nr 8.
 8. T. Bogajewski, Gospodarka odpadami komunalnymi stałymi w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski, Poznań 2008, s. 43.
 9. T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
 10. K. Krauze, J. Królikowski, Praktyczna realizacja wymagań ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych związanych ze składowaniem odpadów w dużym mieście - Poznań, w: Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami, Gniezno - Poznań 2003, s. 104-115
 11. K. Wiercińska, Subkultury młodzieżowe w socjologii miasta, w: Wpływ środowiska ekologicznego i socjologicznego na stan zdrowia i funkcjonowanie dzieci i młodzieży, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Wyższa Szkoła, Legnica 2004, s. 83-98.
 12. T. Kaczmarek, E. Klebba, R. Matykowski, A. Tobolska, Warunki mieszkaniowe miejskich osiedli substandardowych Poznania i Gniezna, "Kronika Miasta Poznania" 1993 nr 1-2, s. 294-317.
 13. T. Bogajewski, Analiza zmian ilościowych oraz możliwości zbierania puszek aluminiowych w dużych miastach na przykładzie Poznania, w: Ekologia Wyrobów, red. W. Adamczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003, s. 371-380.
 14. P. Zimbardo, F. Ruch, Psychology and life. Scott, Foresman and Company, Glenview 1977 T. Bogajewski, Analiza zmian masy i rodzajów surowców wtórnych zebranych z obszaru Poznania w latach 1994-2004, w: Problemy recyklingu, red. C. Bocheński, SGGW, Rogów 2005, s. 31-38.
 15. M. Sadowy, Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, w: Zarządzanie gospodarką i 􀏔inansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2006, s. 101-122. E. Kempa, Gospodarka odpadami na przełomie wieku XX i XXI. Hipotezy prognostyczne dla Polski, w: Gospodarka odpadami komunalnymi, Koszalin - Kołobrzeg 1992.
 16. T. Bogajewski, Wykorzystanie nietypowych surowców wtórnych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999 nr 5, s. 112-114.
 17. T. Bogajewski, Gospodarka odpadami komunalnymi i surowcami wtórnymi w Poznaniu w latach 1994-2009, Wyd. WSM, Legnica 2009
 18. B. Żagożdżon, Kolej w aspekcie kosztów zewnętrznych działalności transportowej, "Technika Transportu Szynowego" 2006 nr 11-12, s. 25-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu