BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żwirowicz Kazimierz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty wykorzystywania danych ewidencyjnych na potrzeby użytkowania ziemi
Economic Aspects of Cadastral Data for Land Use Purpose
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 160-171, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Informacja przestrzenna, Gospodarka gruntami, Efektywność ekonomiczna, Nieruchomości gruntowe, Podatek rolny
Spatial information, Land economy, Economic efficiency, Ground real estate, Agricultural tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania efektywności ekonomicznej ewidencji gruntów w wybranych powiatach oraz zmian potencjalnej wartości podatku rolnego w następstwie udoskonalenia tego systemu informacyjnego.(fragment tekstu)

Issue of land information, the real and potential possibilities of its use and connected proprietorship, is the fundamental element of the rational management of the national economy that is mainly perceived in the context of realization of the diff erent tasks connected with land use. Among the datasets, cadastral ones are of great signifi canc in the social - economic life of the country. Cadastre function is closely correlated with costs of its running understood as bringing it into compliance with both real and legal state, improvement of cadastral data quality and reaping the economic benefi ts of cadastral data availability and use in the practical activities. Introducing in our country the rules of the market economy together with the need for practical use of the experience of western countries in the area studies of eff ectiveness of LIS, bring about the need for the presentation of cadastre modernization issues from economic perspective that broaden former studies of cadastre concentrated on the technological and organizing issues. Regarding the state of studies of the issues in total, the essential scientifi c matters requiring solutions are identifi cation of economic costs and benefi ts of cadastre function and determination of the trend of change of their values as the results of the system improvement of bringing cadastral databases into compliance with the real state. The aim of the paper is to present the results of the studies of the economic effi ciency of cadastre in some selected areas of the second level of local government administration in Poland and the change of the potential value of the agricultural tax as the result of the improvement of the land information system(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Hopfer, K. Pośniak, K. Żwirowicz, Selected aspects of economics of cadastre an example of land information system, Polish - Dutch symposium on geodesy, Olsztyn 1988
  2. K. Żwirowicz, Metoda oceny sprawności katastru nieruchomości, Wyd. UWM, Olsztyn 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu