BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Sławomira (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zrównoważony rozwój przestrzenny gmin województwa podlaskiego
Sustainable Spatial Development of the Districts of Podlaskie Voivodeship
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 172-182, rys., tab
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Przestrzeń pracy, Gmina, Planowanie przestrzenne
Sustainable development, Workspace, District, Spatial planning
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zaawansowania prac planistycznych na obszarze poszczególnych gmin województwa podlaskiego. W związku z tym ustalono formy użytkowania oraz określono stopień pokrycia gmin województwa podlaskiego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na koniec 2008 roku. Oceny dokonano na podstawie obowiązujących i projektowanych planów. Przy ocenie bazowano na jednym istotnym mierniku wymaganego pokrycia z punktu widzenia intensywności użytkowania i liczby istniejących funkcji.(fragment tekstu)

The objective of this paper is to assess the advance of planning works on the area of Podlaskie voivodeship. That is why there was determined the level of covering districts by local land development plans at the end of 2008. The assessment was done on the basis of binding and proposed plans. While assessing there was used one essential indicator of demanded covering on account of the use intensity and the amount of existing functions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Śleszyński, T. Komornicki, Raport o stanie i uwarunkowaniach realizacji prac planistycznych w gminach na koniec 2005 roku, Warszawa 2006.
  2. P. Śleszyński, T. Komornicki, J. Solon, M. Więckowski, Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu