BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczna Jadwiga (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Trystuła Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Przykłady analiz przestrzennych w badaniach warunków glebowych obszarów wiejskich na potrzeby systemu GIS
Examples of Spatial Analyses in Studies of the Soil Conditions in Rural Areas for the GIS System
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 183-194, rys., tab
Economics and Environment
Słowa kluczowe
System Informacji Przestrzennej, Obszary wiejskie, Analiza przestrzenna
Geographic Information System (GIS), Rural areas, Spatial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie przykładowych analiz przestrzennych - typowych dla technik GIS - w badaniach warunków glebowych obszarów wiejskich. Podstawę zaproponowanych analiz stanowiły głównie grupy warstw przestrzennych oraz atrybutowe bazy danych dotyczące przestrzennego zróżnicowania pokrywy glebowej. Z tego względu w artykule przedstawiono ogólną charakterystykę warunków glebowych w Polsce, w oparciu o którą dokonano wyboru analiz i interpretacji przestrzennych umożliwiających ilościową i jakościową ocenę stanu pokrywy glebowej.(fragment tekstu)

Polish agricultural production areas vary widely in water resources, terrain relief, agroclimate and soils. The latter are not always suitable for agricultural development. A knowledge of soil resources enables their rational management. The soils, along with ecological, economic and social conditions, form the basis of sustainable development of rural areas. Therefore, it is useful to determine practical methods of detailed evaluation and interpretation of the quantitative and qualitative features of soil cover. GIS spatial analyses constitute one of these methods. Data obtained from spatial analyses forms the basis for the realisation of strategic objectives of rural area management. This paper presents examples of GIS techniques applied in studies of the soil conditions in rural areas. The analysis covered the main groups of spatial layers and attribute databases of the spatial diff erentiation of the soil cover. The results of the analyses are presented as new thematic layers (thematic maps) and reports in the form of tables and descriptions. The reports contain, among others, an evaluation and interpretation of the soil structure based on their quality class, the occurrence of heavy soils, the degree of diffi culty of arable land cultivation and forecasts of potential threats related to water or gully erosion(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kwietniewski, GIS w wodociągach i kanalizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 23.
  2. M. Jachym, Systemy informacji przestrzennej w polskich lasach, "Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej" nr 3, Kraków 2005, s. 15.
  3. J. Kopiński, Wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa wybranych województw, Roczniki Naukowe SERiA, t. 6, z. 3, Puławy 2004, s. 115-119.
  4. H. Rudnicki, Kształtowanie przestrzeni produkcyjnej a innowacyjność w rolnictwie, Prace Naukowe nr 45, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 34.
  5. H. Uglla, Gleboznawstwo rolnicze, Wyd. PWN, Warszawa 1993, s. 331
  6. D. Gotlib i in., GIS. Obszary zastosowań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu