BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaśkiewicz-Cabaj Krystyna (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Cabaj Wacław (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Droga profesora Jana Flisa do geografii
Professor Jan Flis's Road to Geography
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2013, t. 4, s. 9-16, fot., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne obszary badań w dydaktyce geografii
Słowa kluczowe
Biografie, Badania naukowe, Pracownicy naukowi
Biography, Scientific research, Academic staff
Uwagi
summ.
Flis Jan
Abstrakt
Praca przybliża postać Jana Flisa w kontekście uwarunkowań rodzinnych, społecznych i politycznych, w jakich kształcił się i prowadził działalność naukowo-dydaktyczną. Autorzy, wykorzystując materiały będące w posiadaniu Rodziny Profesora, Instytutu Geografii oraz dotychczasowe publikacje o Profesorze, ukazali szczegóły zainteresowania Jana Flisa studiami nauczycielskimi, Jego koncepcję geografii szkolnej i akademickiej, działalność naukową oraz zaangażowanie organizacyjne dla rozwoju geografii i jej dydaktyki.

In the study, the authors presented Jan Flis' road to geography. They emphasized four significant facts in the Professor's biography which had, in their opinion, impact on his choice of future field of study and professional career. He attended an eight-year Jan Długosz public middle school in Nowy Sącz; a classical school with Greek and Latin courses. The school education provided him with excellent knowledge of Polish, which resulted in conciseness of his works, as well as in uncompromising attitude as far as native language and geographical terminology correctness are concerned. His scouting activity, which started in Nowy Sącz and was continued during the first years of his university studies in Cracow, had impact on his choice of teacher's profession. Professor Jan Flis improved his organizational skills through his scouting work; he took wide range of actions during the World War II (teaching director of a middle school and a secondary school in a scouting camp for Polish youth in Samloszolles- Sziko, Hungary) and after the war - he worked in the Institute of Geography in the Jagiellonian University, then in WSP in Cracow and the Polish Geographical Society. Jan Flis' choice of geography studies was the consequence of his infatuation with his homeland landscape and mountain hiking, as well as meeting professor Jerzy Smoleński. As a middle school pupil, J. Flis would listen to professor Smoleński's talks and lectures on sightseeing and geomorphology of the Karpaty Mountains, which he delivered in Nowy Sącz to popularize geography. Jan Flis was exceptionally interested in the lectures and equally fascinated by professor J. Smoleński. The authors also focused on professor's war experiences and their impact on the subject of his publications and lectures on the Middle East, Northern Africa and Italy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaśkiewicz-Cabaj, K., Cabaj, W. (red.). (2007). Rozważania Jana Flisa o nauczaniu geografii. Prace wybrane. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej.
  2. Banaśkiewicz-Cabaj, K., Cabaj, W. (2010). Wojenne losy Jana Flisa - dola żołnierza tułacza. W: A. Jackowski, A. Michno (red.), Pamiętamy.... Geografia polska w okresie II wojny światowej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 173-189.
  3. Flis, J. (1988). Jerzy Smoleński: uczony i wychowawca. W: J. Babicz (red.), Jerzy Smoleński (1881-1940). Materiały sesji naukowej Instytutu Geografii UJ oraz źródła. Warszawa: PWN, 5-25, 65-70.
  4. Lach, J. (1993). Uczony i nauczyciel. W osiemdziesięciolecie urodzin Jana Flisa. Rocznik Sądecki, 21, 9-12.
  5. Pióro, T. (1982). W nauczaniu konieczna jest korelacja... (rozmowa z prof. Janem Flisem). Nowa Szkoła, 38 (5/6), 212-215.
  6. Piskorz, S., Ziętara, T. (1982). Pięćdziesięciolecie działalności naukowej i dydaktycznej profesora Jana Flisa. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Geograficzne, 77 (9), 7-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu