BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostecka Joanna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Partycypacja społeczna i segregacja odpadów niebezpiecznych a świadczenia ekosystemów
Social Participation and Hazardous Waste Segregation in Households
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 195-207, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Odpady niebezpieczne, Ekosystem, Partycypacja społeczna
Hazardous wastes, Ecosystem, Social participation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność rozwijania partycypacji społecznej w kontekście problematyki odpadowej, a także podkreślenie możliwości edukacyjnego zastosowania koncepcji świadczenia (usługi) ekosystemów.(fragment tekstu)

Good environment is an important foundation of social and economical development. It is crucial at the moment to improve the management of waste, especially hazardous waste. Modern solutions are in correspondence to the rules of sustainable development and retardation of natural environment change. Conscious social participation is also crucial as without it is impossible to act quickly and effi ciently also in those domains. The aim of this thesis was to point out how important it is to develop social participation in the context of waste management. The popularization of the idea of ecosystem's services was pointed as an important issue along with giving it an educational meaning and making the citizens aware of the need of taking individual and group action for protection of those services which is a meaningful tool in the strategy for survival of humanity. In the research part, the understanding of "social participation" by chosen social groups was examined. A questionnaire was used to question 300 citizens of Rzeszów. It can be stated that the respondents do not know what social participation is. 70% admitted to not knowing the term. Only 15% knew about the legislative acts concerning the subject. The questionnaire also showed that the majority of respondents is not socially active. Although almost everybody stated that we should segregate hazardous waste (above 90% of respondents), not even 40% expressed wish to participate in organizing a closed system of hazardous waste management in their neighbourhood.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Kazimierczuk, L. Kalisz., Ocena warunków aerosanitarnych wokół składowisk komunalnych, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2001 nr 21/22
 2. M.T. Traczewska, J. Karpińska- Smulikowska, Wpływ składowiska odpadów komunalnych na jakość mikrobiologiczną powietrza, "Ochrona Środowiska" 2000 nr 2(77).
 3. J. Kostecka, Odpady niebezpieczne w obszarach wiejskich i cennych przyrodniczo, "Zeszyty Naukowe PTIE i PTG" 2010 nr 12, s. 41-46.
 4. B. Poskrobko, Nowe podejście do bogactwa przyrodniczego jako podstawa retardacji wykorzystania zasobów, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" PAN 2010 nr 242, s. 50-64
 5. J. Kostecka. Retardacja przekształcania zasobów przyrodniczych jako element zrównoważonego rozwoju, w: ibidem, s. 27-49
 6. M. Kistowski, Retardacja w gospodarce przestrzennej - dylematy i kierunki wdrażania, w: ibidem, s. 90-108
 7. J. Kwiatkowski, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa 2003
 8. B. Kozłowska, S. Kuberski, Odpady niebezpieczne w masie odpadów komunalnych, "Przegląd Komunalny" 2008 nr 10(70), s. 67-70
 9. J. Kostecka, Edukacyjne znaczenie pojęcia świadczenie ekosystemów dla ochrony awifauny miast, "Inżynieria Ekologiczna" 2010 nr 22, s. 34-42.
 10. A. Mizgajski, M. Stępniewska, Zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów i świadczeń infrastrukturalnych w programowaniu gospodarki ściekowej. Przykład Wielkopolski, "Ekonomia i Środowisko" 2009 nr 1(35), s. 125-139
 11. A. Mizgajski, Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne, "Ekonomia i Środowisko" 2010 nr 1(37), s. 10-19.
 12. A. Mizgajski, M. Stępniewska, Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju, w: Ekologiczne podstawy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wyd. WSE, Białystok 2009, s. 12-23
 13. J. Kostecka, M. Kiełbasa, Kobiety a działania na rzecz poprawnej gospodarki odpadami. Homo Naturalis. Przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego, Wyd. WORD-PRESS, Katowice 2009, s. 11-19
 14. J. Kostecka, E. Kwolek, Kobiety a świadomość prośrodowiskowa na podstawie badań pracowników firmy handlowo-usługowej w Krośnie, KUL, Stalowa Wola 2009, s. 43-56.
 15. B. Kozłowska, Gospodarka odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych, "Przegląd Komunalny" 2008 nr 10(70), s. 71-80.
 16. J. Urbański, Proces konsultacji społecznych. Rola badań socjologicznych, "Przegląd Komunalny" 2007 nr 5, s. 22-23.
 17. A. Wesołowski, Zbieranie odpadów w Toronto, "Recykling" 2007 nr 7-8, s. 32-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu