BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowska Małgorzata (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych państwach UE
Health Care System Funding in Selected European Union States
Źródło
e-Finanse, 2006, nr 1, s. 1-15, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia
Health care, Health care financing
Uwagi
Odrębna numeracja stron dla każdego artykułu.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W sytuacji trwającego od lat kryzysu polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz przystąpienia Polski 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej należy uznać za ważne przybliżenie problematyki finansowania świadczeń zdrowotnych w UE. Przedmiotem analizy niniejszego artykułu są modele finansowania systemu zdrowotnego w wybranych krajach "starej" UE (tj. Wspólnoty tworzonej przez państwa przed ostatnią akcesją, czyli przed 16 kwietnia 2003 r.). Po przybliżeniu podstaw prawnych polityki UE w ochronie zdrowia i przedstawieniu teoretycznych, klasycznych modeli finansowania opieki zdrowotnej omówiono przyjęty w Polsce model finansowania świadczeń zdrowotnych. W artykule przedstawiono też finansowanie ochrony zdrowia w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Francji. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
 2. Belcher P.J., Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej, Ingis, Warszawa 2001.
 3. Balicki M., Koronkiewicz Z., System organizacji i finansowania opieki zdrowotnej, [w:] Prawo medyczne, red. L. Kubicki, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003.
 4. Ciura G., Opieka zdrowotna w Szwecji, "Służba Zdrowia" 1996, nr 2.
 5. Chołuj, B., Systemy opieki zdrowotnej - efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich, Scholar, Warszawa 2002.
 6. Czupryna A., Paździoch S., Ryś A., Włodarczyk C., Zdrowie publiczne, Vesalius, Kraków 2001.
 7. Dziubińska-Michalewicz M., System opieki zdrowotnej. Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, "Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych" 1993, z. 3 (376), .
 8. Fedorowski J., Niżankowski R., Ekonomika medycyny, PZWL, Warszawa 2002.
 9. Głąbicka K., Pierzchalska M., System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Zakład Poligrafii Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom 2003.
 10. Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wyd. WSHE, Łódź 2003.
 11. Golinowska, S., Funkcjonowanie systemu ustawowych kas chorych w Niemczech, "Prawo i Medycyna" 2001, nr 3.
 12. Jasiński G., Dobrowolne ubezpieczenia w Unii Europejskiej, "Służba Zdrowia" 2003, nr 6.
 13. Jasiński G., Wybrane aspekty organizacji i metod finansowania systemów ochrony zdrowia w państwach europejskich, "Biuletyn Kas Chorych" 2001, nr 3-4.
 14. Kautsch M., Klich, Whitfeld M., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. UJ, Kraków 2001.
 15. Kobza J., Zarządzanie systemem opieki zdrowotnej na przykładzie wybranych krajów UE, "Zdrowie i Zarządzanie" 2003, nr 3-4.
 16. Kozierkiewicz A., System opieki zdrowotnej we Francji, cz. II: Ubezpieczenia - lekarz -szpitale, "Służba Zdrowia" 1992, nr 4.
 17. Kozierkiewicz A., Leczenie w krajach UE, "Służba Zdrowia" 2004, nr 31-34.
 18. Kozierkiewicz A., Szanse na eksport usług medycznych, "Służba Zdrowia" 2003, nr 29- 32.
 19. Krowicka A., Opieka zdrowotna po wejściu do Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 20. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Reformy systemów ochrony zdrowia w świecie - wyzwania, oczekiwania, motywacje, CeDeWu, Warszawa 2004.
 21. Muszalski J., Ubezpieczenia społeczne, PWN, Warszawa 2004.
 22. Sobczak A., Kontraktowanie usług w systemie brytyjskiej narodowej służby zdrowia, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1999.
 23. Paszkowska M., Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej, "Prawo i Medycyna" 2004, nr 3.
 24. Paździoch S., Domagała A., Zając M., Organizacja ochrony zdrowia w powiecie w obliczu integracji Polski z Unią Europejską, Yesalius, Kraków 2000.
 25. Włodarczyk C., Paździoch S., Systemy zdrowotne, zarys problematyki, Wyd. UJ, Kraków 2001.
 26. Wrześniewska-Wal I., Wspólnotowe regulacje prawne w obszarze zdrowia publicznego, "Prawo i Medycyna" 2004, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu