BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiażewicz Joanna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Media relations jako instrument komunikacji gmin z otoczeniem w społeczeństwie informacyjnym
Media Relations as a Way of Communication Between Communes and their Environment in the Era of Information Society
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 291-298, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Promocja, Gmina, Marketing terytorialny, Komunikowanie, Społeczeństwo informacyjne, Komunikowanie marketingowe, Współpraca, Media, Wyniki badań
Promotion, District, Territorial marketing, Communication, Information society, Marketing communication, Cooperation, Media, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Rozwój nowych kanałów komunikacji, coraz powszechniejsze zjawisko multiscreeningu, czyli jednoczesnej konsumpcji kilku mediów, a w szczególności wzrost liczby informacji dostarczanych do mediów każdego dnia powoduje, że przedstawiciele samorządów stają przed nowymi wyzwaniami związanymi z komunikacją z otoczeniem. Wyzwania te wiążą się z umiejętnością odpowiedniego wykorzystania możliwości, jakie stwarza rozwój technologii do komunikacji z mediami oraz z otoczeniem. Celem artykułu jest omówienie działań z obszaru media relations, które jednostki samorządu terytorialnego wykorzystać mogą do budowania pozytywnych relacji z dziennikarzami. Rozważania teoretyczne poparte zostały wynikami badania, które przeprowadzone zostało w gminach województwa podkarpackiego dotyczącego zakresu współpracy z mediami badanych gmin oraz działań z obszaru media relations podejmowanych przez te gminy. (abstrakt oryginalny)

The development of new communication channels, as well as multiscreening phenomenon and rapid increase the amount of information cause representatives of local government face new challenges in terms of communication between communes and their target groups. These challenges relate to the ability of using the possibilities offered by new technologies in communes' favour, as well as establishing mutual understanding and good relationship with media and editors. The aim of the paper is to discuss media relations activities and indicate the possibilities for local authorities and spokesmen to develop good relationship with media in order to create good image among journalists and editors and through good cooperation with them reach other important target groups. Moreover, the paper presents the findings of the research on the media relations in communes' activity that was conducted among communes of Podkarpackie Province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dilenschneider R. L., (2010), The AMA Handbook of Public Relations, New York, American Management Association, 67-73.
  2. Gawroński S., (2009), Komunikacja marketingowa samorządów terytorialnych. Świadomość i praktyka działalności podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego, Rzeszów, Wydawnictwo BBConsult.
  3. Gębarowski M., Wiażewicz J., (2013), The Evaluation of Websities of Polish Cities in the Context of their Usability, w: Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, Zadar, Croatia, 445-452 (CD).
  4. Hoffman D.L., Novak T.P., (1996), Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, "Journal of Marketing" Vol. 60 (July 1996), 52-53.
  5. Kaznowski D., (2008), Nowy marketing, Warszawa, Poland: VFP Communications, 39.
  6. Tench R., Yeomans L., (2009), Exploring Public Relations, Harlow, England, Prentice Hall, Pearson Education Limited.
  7. Wiażewicz J., (2010), Cele komunikacji marketingowej w gminach województwa podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Zarządzanie i Marketing z. 17/2, Rzeszów, 491-496.
  8. http://www.stat.gov.pl (01.07.14).
  9. http://www.poznan.pl (01.07.14).
  10. http://www.torun.pl (01.07.14).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu