BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanek Stanisław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Twardowski Zbigniew (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Kostrubała Sebastian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Kowal Radosław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Modelowanie dynamiki procesu zarządzania gotówką dla potrzeb operacyjnego wspomagania decyzji finansowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, 2005, s. 545-555, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji finansowych, Płynność finansowa, Ryzyko finansowe
Decision making of finance, Financial liquidity, Financial risk
Abstrakt
Ryzyko utraty płynności finansowej, w proponowanym podejściu, rozumiane jest jako ryzyko wynikające z wahań poziomu wolnej gotówki, wynikające z różnic pomiędzy terminami wymagalności zobowiązań bieżących a cyklem konwersji aktywów obrotowych w środki pieniężne. Zakładając, jako punkt wyjścia identyfikacji obszarów ryzyka utraty płynności finansowej, sprawozdawczość finansową, można przyjąć, iż "ryzyko prowadzonej działalności odzwierciedlone jest w poziomie poszczególnych pozycji trzech podstawowych członów sprawozdawczości finansowej: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych". Ryzyko utraty płynności finansowej identyfikowalne w bilansie to obszar krótkoterminowych decyzji finansowych - aktywa bieżące oraz pasywa bieżące. Rachunek zysków i strat w sposób pośredni dostarcza informacji o potencjalnym poziomie ryzyka poprzez informacje o wielkości sprzedaży (rotacje składników aktywów i pasywów skorelowane z przychodami) oraz wyniku finansowym (strumień operacyjnego przepływu środków pieniężnych). Rachunek przepływów pieniężnych z kolei powszechnie uważany jest za podstawowe źródło dla identyfikacji ryzyka płynności finansowej (por. strumieniowe metody analizy płynności finansowej). Ryzyko utraty płynności finansowej rozpatrywać można z punktu widzenia ryzyk cząstkowych obszarów kształtujących płynność przedsiębiorstwa: należności, zapasów, zobowiązań bieżących. Kompozycja wielkości ryzyka w poszczególnych obszarach bezpośrednio wynika z realizowanej w przedsiębiorstwie strategii kształtowania kapitału obrotowego brutto. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Waśniewski T.,: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, FRRwP, Warszawa 1996
  2. Skoczylas, W. Sprawozdawczość finansowa jako podstawa dla identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia" Red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2002
  3. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: Directions for an ERP- based DSS, The 2004 International Conferences on Decision Support Systems in Uncertain and Complex World, IFIP, Prato - Florence, Italy, 2004
  4. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: Decision Suport Systems and New Information Technologies at the Beginning of Internet Age, 7th Int. conf. of Int. Society for Decision Support Systems "DSS in The Uncertainty of the Internet Age", Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003
  5. Stolecki G., Kostrubała S., Twardowski Z., The multidimensional intelligent analytical platform in hybrid controlling decision support system development, Proceedings of the 8th International Conference of the Business Information Systems (Red. W. Abramowicz), Akademia Ekonommiczna w Poznaniu, Poznań, 2004
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu