BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piróg Danuta (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Jania Renata (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli geografii jako instrument dostosowania się do aktualnych wyzwań rynku pracy
Additorial Schooling and In-Service Training of Geography Teachers as a Adjustment of Current Job Market Challenges
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2013, t. 4, s. 72-83, tab., ryc., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne obszary badań w dydaktyce geografii
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kształcenie nauczycieli, Kształcenie zawodowe, Geografia, Doskonalenie zawodowe
Labour market, Education of teachers, Vocational training, Geography, Further education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotnym zagadnieniem jest wypracowanie strategii doskonalenia i dokształcania nauczycieli geografii w obliczu nieustających zmian strukturalnych i programowych, zachodzących w edukacji oraz procesu upowszechnienia się technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu i uczeniu się. Autorki przedstawiły wyniki badań empirycznych ukazujące ofertę szkoleniową, adresowaną do nauczycieli, przygotowaną przez różne placówki w kraju. Szczegółowej analizie poddano motywy wyboru, stopień aktywności i preferencji nauczycieli geografii w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz samoocenę wpływu podjętych działań na profesjonalizację zawodową.(fragment tekstu)

Facing a deteriorating situation on the job market for teachers (including geographers), one should expect even heavier commitment of the professional group to their additional training. Therefore, it is necessary to take actions on the central level for creating wider range of offer adequate for the teachers' needs and supporting them in that. The current system of methodological guidance and additional training for teachers is based on local arrangements and diverse organizational and financial models. There are no universal and clear factual criteria for selection of methodological advisers who would come to geography teachers' aid, especially to those just starting their career. Methodological advisers should have an opportunity to more widely cooperate with local geography didactics sections and with Geographical Education Commission of the Polish Geography Society. Due to that, the need for introducing more frequent subject training courses for methodological advisers occurs. They are to be organized not only by publishing houses but by universities and geographical organizations as well (Groenwald et al., 2008). The collected material allows forming a statement that geography teachers in the Lesser Poland Voivodship have access to a wide range of additional training offers, mainly short coursers. Diagnostic research proved that geographers are would take the opportunity to participate in courses enabling them to acquire qualifications for teaching other subjects. The variety of forms and thematic areas of extra training activities undertaken by the teachers, can be seen as a confirmation of their great ambitions, aspirations and strive for professional perfection. Such an involvement is certainly caused, at least to some extent, by a critical position of geography as a school subject and a real risk of losing the job when a teacher holds qualifications for teaching only one school subject. Therefore, there is a special need for new competencies that a teacher should acquire. Among them, the most frequently mentioned are the following skills: working in a multicultural and diverse group, co-operating with people from the local environment, introducing information-communication technologies into pupils' everyday life, forming pupils' civil and social awareness, and functioning in the society (Sielatycki, 2008). In the light of the research, one should state that recent intense involvement of geography teachers in forms of additional training, especially those enabling acquiring qualifications for teaching other school subjects, seems to be unavoidable and to be the most effective way of adapting to various challenges on the educational job market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brudnik, E., Owczarska, B. (2000). Formy i modele wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Warszawa: Wyd. CODN.
 2. Groenwald, M., Plit, F., Rodzoś, J., Szkurłat, E., Tracz, M. (2008). Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemie oświaty w Polsce. Dokumentacja Geograficzna, 38, 5-17.
 3. Kołodziejczyk, W., Polak, M. (2011). Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 4. Osuch, W. (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii-kandydatów na nauczycieli. Kraków, Wyd. Naukowe UP.
 5. Pilch, T. (red.). (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 6. Piróg, D. (2012). Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, 2, 194-210.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 200, poz. 1537).
 8. Sielatycki, M. (2008). Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej. W: K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 13-21.
 9. http://krakow.mcdn.edu.pl/
 10. http://www.gce.krakow.pl/galicyjski-osrodek-doskonalenia-nauczyciel /14,1,15,o-godn.html
 11. www.kangur.edu.pl/mnodn
 12. www.mncsz.pl/kursy.html
 13. www.pocieszka.pl/index.php?page=szkolenia_odn&menu=odn& item=szkol_odn
 14. www.grawena.edu.pl/oferta-szkolen.html
 15. www.semeks.com.pl/menos,s-4.html
 16. www.mensana.pl/
 17. www.janpawel2.pl/doskonalenie-nauczycieli
 18. www.pspp.pl
 19. www.sps.org.pl/s77_dla_nauczycieli.htmlibc.edu.pl/node/275
 20. www.homohomini.org/index.php?page=8470kire.pl/old/
 21. www.malopolska.edu.pl/oferta_edukacyjna/dla_nauczyciela/tozch.edu.pl/idnik/index.php?okno=oferta_edukacyjna_szkolenia#placowki_oswiatowe
 22. www.pcegorlice.pl/pl/40628/0/Doskonalenie.html
 23. www.ikn.org.pl/
 24. www.nauczyciele.bncdn.pl/
 25. www.nce.malopolska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=12
 26. www.sce.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu