BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkodzin Beata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Aukcje elektroniczne źródłem potencjalnych korzyści dla polskiej administracji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, 2005, s. 556-563, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Aukcje internetowe, e-administracja, Zamówienia publiczne
Internet auctions, e-government, Public procurement
Abstrakt
Tezę, w myśl której problematyka metodologii budowy inteligentnych systemów doradczych, wspierających dynamiczne modelowanie procesów decyzyjnych w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, wpisuje się w główny nurt problemów badawczych zarówno w wymiarze poznawczym jak i utylitarnym, proponujemy oprzeć na przesłankach charakteryzujących: • Zmiany w otoczeniu organizacji gospodarczych i wynikających z tego implikacji dla funkcji i celów nowoczesnego zarządzania strategicznego • Podatność na operacjonalizacje procedur modelowania procesów decyzyjnych zarówno w obszarze analizy strategicznej jak i projektowania oraz monitorowania strategii. • Rozwój komputerowych systemów wspomagania decyzji w kierunku wspierania użytkowników na najwyższych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem Istotę rozważanego problemu, przedmiotem którego jest rozpoczęty w Zakładzie Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Katedry Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach projekt badawczy, ująć można najlepiej w formie sześciu zasadniczych pytań: • W jakim stopniu możliwe jest efektywne wsparcie procesów zarządzania strategicznego organizacji gospodarczej, komputerowym systemem wspomagania decyzji. • Na czym polega specyfika procesów podejmowania decyzji strategicznych z punktu widzenia procedur gromadzenia informacji strategicznych, rozpoznawania problemów, budowy modeli decyzyjnych oraz analiz decyzyjnych i prezentacji informacji zarządczych. • Jak odwzorować strukturę oraz dynamikę procesów decyzyjnych zarządzania strategicznego w modelach analitycznych. • W jakim stopniu specyfika wymaganych zasobów informacyjnych, modeli analitycznych oraz kontekst decyzyjny determinuje użycie określonych technologii informatycznych, w tym technologii sztucznej inteligencji, do budowy efektywnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. • Jak wykorzystać wiodące technologie sztucznej inteligencji oraz platformy bazodanowe, w tym wielowymiarowe bazy danych OLAP, by uzyskać efekt synergii niezbędny do efektywnego wsparcia: analizy strategicznej, projektowania strategii oraz wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami na etapie monitorowania realizacji strategii. • W jakim stopniu i jakie determinanty warunkują wdrożenie systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński S.: E-przetargi w Opolu, Stop Korupcji, http://www.stopkorupcji.org/aktualnosci/a56.html, 1.02.2005 r.
 2. Kowalski J.: Internetowe aukcje zamówień publicznych, Stop Korupcji, http://www.stopkorupcji.org/aktualnosci/a26.html, 1.02.2005 r.
 3. Makomski K.: e-Zamówienia Publiczne luksus czy konieczność?, http://www.e-kongres.pl/II_edycja/prezentacje/e-Zamowienia_Publiczne-luksus_czy_koniecznosc.ppt, 11.02.2005
 4. Marketplanet, http://www.market-planet.pl/index.asp7szablon =115020, 05.02.2005
 5. Marketplanet, http://www.market-płanet.pl/index.asp?szablon= 1610&press_id=567, 05.02.2005
 6. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005- 2006, wrzesień 2004
 7. Piński A., Kto da mniej, "Wprost", nr 1113, 28 marca 2004
 8. Salik H.: Urząd Zamówień Publicznych się elektronizuje, http://serwisy.gazeta.p1/metroon/l,0,2339732.html, 10.02.2005
 9. SAP Polska, http://www.sap.com/poland/customers/successes/pwpw.pdf, 10.02.2005
 10. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, ARC Rynek i Opinia, Warszawa, wrzesień 2004
 11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Dz.U. Nr 19, poz. 177 (z późniejszymi zmianami)
 12. Wielgo M.: Rynek zamówień Publicznych w 2004 roku, Gazeta.pl, http://dom.gazeta.p1/dom/l,50848,2471056.html, 09.02.2005
 13. Wiśniewski P., Wicik G., Aukcja elektroniczna - przejrzystość, nowoczesność, oszczędność, "Prawo zamówień publicznych", nr 1/2004
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu