BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondrakiewicz Teresa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola funduszy zamkniętych w rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
The Role of Closed-end Funds in the Development of the Investment Funds Market in Poland
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 397-406, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze zamknięte, Fundusze inwestycyjne, Struktura rynku
Closed investment funds, Investment funds, Market structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wzrostu znaczenia funduszy zamkniętych w strukturze polskiego rynku funduszy inwestycyjnych na tle jego rozwoju. Zakres czasowy badań obejmuje cały okres funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po 2004 r. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania uwagę zwrócono przede wszystkim na zmiany udziału wszystkich funduszy zamkniętych w całym rynku funduszy, pomijając analizę ich zróżnicowania ze względu na kryteria inne niż konstrukcja prawna czy też osiągane wyniki inwestycyjne. Głównym źródłem danych liczbowych były materiały Komisji Nadzoru Finansowego oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA). (fragment tekstu)

Although the investment funds market in Poland is relatively new, it has been developing rapidly. The number of investment funds has been extensively growing up. New kinds of founds are created. The part of the market developing particularly quickly is the sector of the closed-end funds. Currently they are nearly a half of all the investment funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 2. Gabryelczyk K., Ziarko-Siwek U. (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.
 3. Jurek-Maciak M., Strategia na miarę, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2007, nr 9.
 4. Kondrakiewicz T., Dywersyfikacja oferty funduszy inwestycyjnych, [w:] Polska. Europa. Świat, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2008.
 5. Kondrakiewicz T., Nowe podmioty na rynku funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 6. Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.
 7. Miziołek T., 1000 dni funduszy, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2007, nr 9.
 8. Miziołek T., 15 lat minęło, jak jeden dzień..., "Nasz Rynek Kapitałowy" 2007, nr 7-8.
 9. Miziołek T., Fundusze inwestycyjne lokujące aktywa na rynku nieruchomości, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 10. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce pięć lat po wejściu w życie Ustawy o funduszach inwestycyjnych, www.izfa.pl.
 11. www.knf.pl.
 12. Załuski A., Czekając na... zysk, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2007, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu