BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pabian Aleksander (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola public relations w marketingu społecznym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, 2010, s. 75-91, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Marketing społeczny, Podmioty gospodarcze
Public relations, Social marketing, Business entity
Abstrakt
Marketing społeczny to jedna z najbardziej postępowych orientacji we współczesnym biznesie. Polega na łączeniu działalności marketingowej z troską o szeroko pojęte interesy społeczne. Organizacja nie tylko wytwarza, promuje i sprzedaje produkty/usługi, lecz również dostrzega problemy społeczne i stara się je rozwiązywać. Problemy takie, powstające w skali krajowej i międzynarodowej, dotyczą wielu sfer życia współczesnych społeczeństw. Uwzględnianie interesów społecznych może być realizowane przez podmioty gospodarcze w dwojaki sposób: w kontekście prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej oraz obsługowej klienta, jak również dodatkowych, bezinteresownych inicjatyw, które z prowadzonym biznesem nie mają żadnych związków. Przykładowo, inicjatywom z zakresu ochrony środowiska, podejmowanym w kontekście stosowanych technik i technologii, towarzyszy działalność charytatywna, zakładanie fundacji, wolontariat oraz inne rodzaje aktywności społecznej daleko wykraczające poza branże i rynki, będących domeną działania organizacji. Stopień angażowania się firm w rozwiązywanie problemów społecznych jest różny. Najwyższy stopień rozwoju w tym zakresie osiągnęły firmy, które wpisują pomoc społeczną w misje, strategie, cele i plany swojej działalności. Są to liderzy marketingu społecznego, którzy zwykle odnoszą duże sukcesy rynkowe. Marketing społeczny w Polsce znajduje się we wstępnej fazie rozwoju, a jego realizacja przez podmioty gospodarcze nie jest łatwa. Działalność społeczna wymaga nakładów finansowych, które pomniejszają podstawowe fundusze organizacji, w tym inwestycyjne, płacowe, socjalne. Na tym tle może dochodzić do konfliktów między personelem a zarządem organizacji. Problem pogłębia dobiegający końca w Polsce i na świecie kryzys gospodarczy, z którym wiąże się wzrost bezrobocia i obniżka poziomu życia ludności. W okresach kryzysu pracownicy stają się bardziej wrażliwi na decyzje dotyczące alokacji środków, pozostających w dyspozycji pracodawców, bojąc się pogorszenia swoich warunków pracy. Problemom tym towarzyszą głosy przypisujące państwu główną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych, negujące potrzebę włączania się podmiotów gospodarczych w tego rodzaju działalność. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bishop B.: Marketing globalny ery cyfrowej. PWE, Warszawa 2001
 2. Bovee C., Thill J.: Marketing. McGraw-Hill, Inc., New York 1992
 3. Clarke G, Wilson I.: International Marketing. McGraw-Hill Education, New York 2009
 4. Clow K., Baack D.: Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. Prentice-Hall, New Jersey 2007
 5. Drucker P.: Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Warszawa 1994
 6. Hollensen S.: Global Marketing. Prentice Hall, London 2007
 7. Kerin R., Hartley S., Rudelius W.: Marketing. McGraw-Hill, New York 2009
 8. Kotler P.: Marketing. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005
 9. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Wydawnictwo Gebethner i Spółka, Warszawa 1994
 10. Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie. Red. A. Pabian. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009
 11. Nowicki Ł.: Odpowiedzialny biznes. "Media i Marketing Polska" 2009, (dodatek: Energia. Społeczna odpowiedzialność biznesu)
 12. Pabian A.: Promocja. Nowoczesne środki i formy. Difin, Warszawa 2008
 13. Pabian A.: Marketing społeczny w strukturze Corporate Social Responsibility. "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2010, nr 2
 14. Pabian A.: Marketing w budownictwie. COIB, Warszawa 1999
 15. Pabian A.: Marketing Szkoły Wyższej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005
 16. Pabian A.: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa na rynku. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1998
 17. Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. C.H. Beck, Warszawa 2009
 18. Picton D., Broderick A.: Integrated Marketing Communications. Prentice Hall, New York 2005
 19. Pride W., Ferrell O.: Marketing. Houghton Mifflin Company, New York 2008
 20. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W.: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
 21. Rothman H.: 50 firm które zmieniły świat. Amber, Warszawa 2001
 22. Stanton W., Etzel M., Walker B.: Fundamentals of Marketing. McGraw-Hill, New York 1991
 23. Stone M., Bond A., Blake E.: Marketing bezpośredni i interaktywny. PWE, Warszawa 2007
 24. Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów. Red. A. Pabian. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2008
 25. Zarządzanie organizacjami w warunkach globalizacji. Nowe trendy, strategie, techniki. Red. A. Pabian. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2009
 26. Strategia-CSR-zwiększa sprzedaż, www.egospodarka.pl/32323
 27. www.dobrybiznes.info/storage/1212660435_prezentacja_mazowieckie.web.pdf
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu