BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trębecki Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Verhoeven Piet (VU University Amsterdam, The Netherlands), Zerfass Ansgar (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy)
Tytuł
Europejski monitor komunikacyjny - portret branży PR w czasach niepokoju
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, 2010, s. 95-104, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Metody ilościowe, Komunikowanie
Public relations, Quantitative methods, Communication
Abstrakt
W ciągu pierwszej dekady XXI wieku rynek ogólnoeuropejskich badań public relations uległ gwałtownemu rozszerzeniu. Jeszcze na początku wieku zaznaczał się niekwestionowany prymat amerykańskiego podejścia z teorią doskonałości Grunigów. Jednak już w połowie dekady powstały opracowania pokazujące, że europejskie kraje rozwijają własne podejście do PR. Warto wspomnieć również powstałe w międzyczasie oryginalne koncepty PR, których przykładem jest model Guentera Bentele, czy koncepcja transformacyjnego PR Ryszarda Ławniczaka. Jednak najciekawsze z poznawczego punktu widzenia wydają się systematycznie prowadzone i zakrojone na ogólnoeuropejską skalę badania opinii środowiska PR na temat branży, trendów i zmian. Po raz pierwszy badania takie zostały przeprowadzone w 2007 roku. Konsekwentnie prowadzone w 2008 i 2009 roku stały się jednym z większych projektów badawczych środowiska PR na świecie. Generalnym celem projektu jest identyfikacja bieżących zmian i przyszłych trendów przez pryzmat opinii i oczekiwań środowisk specjalistów pracujących w działach komunikowania i public relations. Tegoroczna edycja badań była jednak mocniej ukierunkowana na zbadanie następujących obszarów: - zmiany w komunikowaniu pod wpływem recesji i kryzysu w mediach, - strategiczne kierunki rozwoju dyscypliny i narzędzi, - roli osób zarządzających komunikowaniem i ich wpływie na decyzje menedżerów. Jak przyznają sami autorzy raportu badawczego, tegoroczne badania były odmienne zarówno ze względu na sytuację gospodarczą, jak i na fakt wykorzystania w badaniach poprzednich doświadczeń i uzyskania dzięki temu jeszcze wiarygodniej szych danych23. Próba ponad 1850 specjalistów z 34 europejskich krajów jest przy tym gwarantem rozległości i reprezentatywności badań, a czas, w którym realizowane były tegoroczne badania, czynią je jeszcze bardziej interesującym również z perspektywy polskiego specjalisty komunikowania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Grunig L.A., Grunig J.A., Dozier M.D.: Excellent Public Relations and Effective Organisations: a Study of Communications Management in Three Countries. Laurence Erlbaum Associates, New Jersey 2002
  2. Ławniczak R.: Transition Public Relations - an Instrument for Systemic Transformation in Central and Eastern Europe. W: Public Relations Cotribution to Transition in Central and Eastern Europe. Red. R. Ławniczak. Printer, Poznan 2001
  3. van Ruler B., Verčič D.: Public Relations and Communication Management in Europe: a Nation-by-nation Introduction to Public Relations Theoiy and Practice. Walter de Gruyter, Berlin 2004
  4. Zerfass A., Moreno A., Tench R., Vercic D., Verhoeven P.: European Communications Monitor 2009 - Trends in Communication Management and Public Relations - Results of Survey in a 34 Countries. Helios Media GmbH, Berlin 2009
  5. Bentele G., Nothaft H.: The Interefftcations Model: Theoretical Disscusion and Empirical Research. W: Zerfass A., van Ruler B., Sriramesh K.: Public Relations Research European and International Perspectives and Innovations. VS Verlag, Berlin 2008
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu