BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołata Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rankingi najbogatszych Polaków a wizerunek przedsiębiorcy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, 2010, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Wizerunek pracodawcy, Przedsiębiorca, Ranking
Public relations, Employer branding, Entrepreneur, Ranking
Abstrakt
Pojęcie wizerunku jest stałym elementem współczesnego życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Obserwujemy duży wpływ wizerunku na decyzje podejmowane zarówno przez poszczególnych obywateli, jak i większe zbiorowości oraz grupy społeczne. Nie są to tylko decyzje dotyczące szeroko rozumianej konsumpcji (np. wpływ wizerunku na wybór marki samochodu, banku, w którym lokujemy pieniądze, biura podróży w celu spędzenia wakacji), ale także decyzje dotyczące przyszłości (np. wypływ wizerunku kandydata na jego wybór na prezydenta państwa, posła, radnego, bur-mistrza, wizerunek miasta, w którym zamierzamy zamieszkać, wizerunek pracodawcy, czy też wizerunek towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupujemy polisę emerytalną). Wizerunek wpływa w dużej mierze na akceptację określonych idei, zachowań czy zbiorowości przez szeroko rozumianą opinię publiczną. W niektórych sytuacjach można odnieść wrażenie, że pojęcie to - nadmiernie używane i eksponowane w mediach - doprowadziło do jego dewaluacji w języku potocznym. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: czy budzące * jednej strony wiele kontrowersji wśród zainteresowanych, a z drugiej chętnie czytane przez czytelników, rankingi najbogatszych Polaków, mają wpływ na postrzeganie przedsiębiorców przez opinię publiczną. Problem jest wieloaspektowy, i dlatego też autor zwraca uwagę na niektóre jego aspekty, nie niszcząc sobie prawa do pełnego naświetlenia omawianego zagadnienia. Wieloaspektowość pojęcia "wizerunek" Angielskie określenie image (z łac. imago, czyli obraz, symbol i imaginatio, czyli wyobrażenie, urojenie, marzenie) oznacza wizerunek osoby, organizacji lub instytucji, często świadomie przez nią wykreowany, a określenie "wizerunek" jest definiowany jako "wyobrażenie, jakie mamy o czymś lub jakie przekazujemy innym". W polskiej literaturze z zakresu public relations pojęcie "wizerunek osoby" utożsamiane jest najczęściej z "wrażeniem, jakie wywiera ona na innych", a "wizerunek przedsiębiorstwa" identyfikowany jest z obrazem, jaki powstaje w świadomości osób, które się z nim stykają w sposób bezpośredni lub pośredni. Wizerunek osoby jest odbiciem jej osobowości, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wykształcenia, pochodzenia, pozycji społecznej, zajmowanego stanowiska, stanu posiadania, kontaktów zawodowych i towarzyskich, sposobu spędzania wolnego czasu, hobby. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogactwo i Judzie bogaci w opiniach Polaków. Komunikat z badań. CBOS, Warszawa 2004
 2. Budzyński W.: Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzenie, efekty. Poltext, Warszawa 2002
 3. Budzyński W.: Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji. Poltext, Warszawa 2008
 4. Cenker E.: Public relations. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007
 5. Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. GWP, Gdańsk 2006
 6. Gabryel P., Zieleniewski M.: Polscy milionerzy. Dom Wydawniczy Babicz, Harasimowicz i Spółka, Poznań 1995
 7. Gadomski W.: Mit polskiego oligarchy. Piar.pl, 2005, styczeń/luty
 8. Giereło K.: Wizerunek (image) polityka - teoria i praktyka. W: Public relations w teorii i praktyce. Red. B. Ociepka. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003
 9. Kunczik M.: Image of Nation and International Public Relations. Lawrence Erlbaum Publisher, Mahwah, New York 1966
 10. Metody badania wizerunku w mediach. Red. T. Gackowski, M. Łączyński. Cedetu, Warszawa 2009
 11. Najbogatsi w Polsce i na świecie. "Profit - Forbes" 2005, nr 4 (dodatek specjalny)
 12. Raport: 100 Najbogatszych Polaków. "Forbes" 2009, 3
 13. Rozwadowska B.: Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy. Studio EMKA, Warszawa 2003
 14. Ryniejska-Kiełdanowicz M.: Public relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007
 15. Słownik języka polskiego. Tom 6. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 16. Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 17. Szocki J.: Wizerunek firmy w mediach. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2008
 18. Święćkowska T.: Public relations a demolcracja. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008
 19. 100 Najbogatszych Polaków 2009. "Wprost" z 21 czerwca 2009
 20. Tworzydło D.: Mierzenie celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzenia, Rzeszów 2008
 21. Waszkiewicz A.: Public relations rankingów - perspektywa epistemologiczna. W: Public relations. Społeczne wyzwania. Red. J. Olędzki. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007
 22. Wójcik K.: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2005
 23. www.polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/nowy-sacz/news/sadeczanie-w-złotej
 24. www.nowamalopolska.pl/newsysn/formatka.php?idwyb=680
 25. www,manager.money.pl/styl/media/artykul/ludzie;mediow;Wejchert; najbogatszy,248
 26. www.biznes.meble.pl/aktualnosci,branza-meblowa-na-liscie-100-najbogatszych-Polakow
 27. www.epoznan.pl/index.php?section=news&subsection=news&id=13018
 28. www.sferabiznesu.nowiny24.pl/artykul/zobacz-kto-z-podkarpackiego-trafil-liste-najbogatszych-pol
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu