BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocoń Paweł (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Analiza dyskursu jako metoda badania wizerunku
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, 2010, s. 125-142, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Public relations, Organizacja, Analiza dyskursu
Company image, Public relations, Organisation, Discourse analysis
Abstrakt
Istotą opracowania jest refleksja epistemologiczna, którą można kolokwialnie opisać przez pytanie: "Skąd wiadomo, że wizerunek organizacji lub osoby jest taki a nie inny?". Wizerunek nie jest przedmiotem, rzeczą, materialnym wytworem człowieka czy przyrody. Najczęściej definiowany jest jako konglomerat emocji, poglądów, wrażeń. Stąd też ma ściśle interakcyjny charakter - wynika z wymiany znaczeń i symboli. Wizerunek objawia się tym samym przede wszystkim w różnego rodzaju wypowiedziach, choć próbuje się go diagnozować poprzez bezpośrednie badania aktywności mózgu. Często do analizy wizerunku stosuje się analizę ilościową wypowiedzi, tymczasem wizerunek ze względu na jego znaczenie w działalności instytucji jest niezwykle istotną kategorią badawczą. Powstaje potrzeba zaawansowanych metod badawczych mogących prawidłowo diagnozować wizerunek. Wynika stąd konieczność podjęcia analizy - metody badawczej, której korzenie sięgają językoznawstwa, a która coraz powszechniej stosowana jest w antropologii kulturowej i socjologii. Przedmiotem rozważań będzie charakterystyka pojęcia wizerunku, szkicu (z konieczności wynikającej z rozległości pojęcia) operacjonalizacji tego, czym jest dyskurs oraz ukazania propozycji analizy dyskursu - jest to praktyczny aspekt niniejszej publikacji. W podsumowaniu zostaną zawarte sugestie i wnioski dotyczące perspektyw przyszłych badań. Podstawową metodą badawczą były studia literaturowe. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams D.: Life, the Universe and Everything. The Hich Hiker's Guide to the Galaxy. T. 3. Pan Book, London 1982
 2. Altkorn J.: Wizualizacja firmy. Instytut Marketingu, Kraków 1999
 3. Bartoszcze R.: Słownik Terminologii Medialnej. Universitas, Kraków 2006
 4. Biederman M., Urbaniak M.: Image - czynnikiem sukcesu firmy. "Marketing i Rynek" 1998, nr 11
 5. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A.: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Aureus, Kraków 1997.
 6. Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A.: Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991
 7. Ćwikilińska J.: Międzykulturowy transfer wiedzy w polskim dyskursie public relations. AGH, Warszawa 2009
 8. Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R.: Słownik synonimów. MCR, Warszawa 1993
 9. Dictionary of Marketing Terma. Barron's Series, New York 1994
 10. Dyskurs jako struktura i proces. Red. T. Van Dijk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 11. Fairclough N., Duszak A.: Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu - nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych. W: Krytyczna analiza dyskursu - interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Red N. Faircloug, A. Duszak. Universitas, Kraków 2008
 12. Giza A.: Życie jako opowieść. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991
 13. Grzymala-Kazłowska A.: Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem. "Kultura i Społeczeństwo" 2004, nr 48(1)
 14. Halbwachs M.: Społeczne ramy pamięci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 15. Howarth D.: Dyskurs. Oficyna Naukowa, Warszawa 2008
 16. Jabłońska B.: Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne. "Qualitative Sociology Review" 2006. T. II, nr 1. http://www.qualitativesociologyreview. org /PL/archive_pl.php
 17. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, Warszawa 2000
 18. Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 19. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994
 20. Kubala K.: Obrazy Unii Europejskiej w polskim dyskursie prasowym. Analiza kompleksów dyskursywnych. W: Dyskursywne i niedyskursywne obrazy rzeczywistości. Red. D. Walczak-Duraj. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Socjologica, nr 33
 21. Melchior M.: Społeczna tożsamość jednostki w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1990
 22. Lisowska-Magdziarz M.: Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006
 23. Nijakowski L.M.: Analiza dyskursu na temat mniejszości narodowych i etnicznych w polskich mediach, http://wwwj-acjonalista.pI/kk.php/s,4820
 24. Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny. Graffitti BC, Toruń 1999
 25. Penc J.: Rynkowy wizerunek firmy. "Marketing Serwis" 1998, nr 4
 26. Seitel F.P.: Public relations w praktyce. Felberg SJA, Warszawa 2003
 27. Szacka B.: Pamięć społeczna, W: Encyklopedia Socjologii. T. 3. Oficyna Naukowa, Warszawa 2000
 28. Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 29. Wojcik K.: Public Relations od A do Z. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997
 30. Van Dijk T.: The Interdisciplinary Study of News as Discourse. W: A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research. Red. K.B. Jensen, N.W. Jankowski. Routledge, London 1991
 31. Zemler Z.: Public relations. Kreowanie reputacji firmy. Poltext, Warszawa 1992
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu