BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlas Iwona (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie działań promocyjnych i wizerunkowych w procesie otwierania polskiej gospodarki
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, 2010, s. 143-154, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Integracja gospodarcza Polski z UE, Strategia promocji
Economy, Poland's economic integration with the EU, Promotion strategy
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Otwieranie polskiej gospodarki jest nierozerwalnie związane z procesem transformacji. Przed 1989 rokiem Polska miała gospodarkę zamkniętą. Dopiero zmiany o charakterze politycznym, społecznym oraz gospodarczym zapoczątkowane w połowie 1989 roku doprowadziły do jej otwarcia na świat. Stopniowo budowane były różnorodne więzi świadczące o dynamicznym włączaniu Polski do systemu gospodarki światowej. Ważnym etapem była integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Dzięki akcesji do UE, Polska stała się elementem jednolitego rynku. Jednocześnie Polska weszła w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Tak więc stopień otwartości w relacjach dwudziestoma sześcioma krajami UE oraz trzema krajami EFTA (Norwegią, Islandią, Lichtensteinem) jest obecnie naprawdę duży. Obowiązują bowiem cztery swobody dla podmiotów polskich w kontaktach z podmiotami z pozostałych dwudziestu dziewięciu krajów. Nie bez znaczenia jest także nasilająca się globalizacja. Procesy globalizacyjne powodują coraz większą aktywność podmiotów z różnych części świata na polskim rynku. Z drugiej strony, stanowią wyzwanie dla podmiotów polskich w ich relacjach ze światem. Działania promocyjne i wizerunkowe wyraźnie łączą się z postępującym procesem otwierania polskiej gospodarki. Powinny być prowadzone na wielu płaszczyznach - przez poszczególne przedsiębiorstwa, miasta, regiony oraz rząd i jego agendy funkcjonujące poza granicami kraju. Wydaje się, iż tendencje kryzysowe obserwowane w latach 2008-2009 powinny skłaniać zarówno do refleksji nad charakterem powiązań międzynarodowych oraz sposobami kreowania wizerunku Polski w świecie, jak również promowania Polski jako obszaru prowadzenia działalności gospodarczej (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Biura regionalne w Brukseli, www.wojpomorskie .pl/downloads/biurajregionalne. Doc
 2. Dlaczego Polska?, http://www.paiz.gov.pl/index/
 3. Działalność Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli w 2008 r. -podsumowanie. Biuro regionalne Województwa Pomorskiego, Bruksela 2009, www.pomorskie-eu.pl/pl/pobierz.php?id=94
 4. Mitroczuk I.: Promocja polskiej gospodarki. "Gazeta Innowacje" 2007, nr 34
 5. Polska - twój partner gospodarczy. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008, www.mg.gov.pl
 6. Promocja polskich produktów w Niemczech. PAIZ, 18.10.2007, http://www.paiz. gov.pl/nowosci/index.php?id_news=l603
 7. Skawiński F.: Reprezentacja regionów w Unii Europejskiej. PISM, Warszawa 2008
 8. Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli w roku 2008. BRWŚ, Bruksela 2009, http://brws.silesiaregion.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=108866301 0&art=1238161565&id_menu=66
 9. Szymański W.: Globalizacja - wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2001
 10. Umowa na realizacją Programu Promocji Polski Wschodniej podpisana. PAKI' Centrum prasowe, 29.07.2009, http://prasa.parp.gov.pl/pelny_komun.php?komunikat=274
 11. Witryna internetowa Ministerstwa Gospodarki, www.mg.gov.pl
 12. Wręczenie nagród konkursu Polski produkt przyszłości. PARP Centrum prasowe, http://prasa.parp.gov.pl/pelna_zapowiedz.php?komunikat=52
 13. Założenia do Strategii promocji gospodarki polskiej 2007-2015. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu