BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubelska Michalina
Tytuł
Profesor Jan Flis - mistrzem dla uczestników studiów doktoranckich z dydaktyki geografii
Professor Jan Flisa - Master for Students PhD Study in the Didactic of Geography
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2013, t. 4, s. 40-46, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne obszary badań w dydaktyce geografii
Słowa kluczowe
Geografia, Dydaktyka, Programy studiów, Szkolnictwo wyższe
Geography, Teaching, Higher education curriculum, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przybliżyła bardzo istotny element działalności Jana Flisa, którym było zainicjowanie jedynych dotychczas uruchomionych w kraju studiów doktoranckich z dydaktyki geografii, wypracowanie koncepcji i programu tych studiów.

In the first part of this paper the author presents her own path as a teacher. During her professional career she has met the Professor numerous times. The first time was when she was a geography student at the Jagiellonian University. The subsequent occasions occurred when she was a geography teacher in primary school and also as a PhD student of the didactics of geography. In main part of the paper the author presented the curriculum of the PhD studies in the field of didactics of geography at the Higher College of Teacher Training (now the Pedagogical University of Cracow). The author evaluated the above-mentioned curriculum from various points of view.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Górska, J., Hibszer, A., Kardas, K., Lubelska, M., Pordes-Wasilewska, M., Tracz, M. (1997). Podstawa programowa edukacji geograficznej (założenia psychologiczne i geograficzne). W: A. Breymeyer i in. (red.), Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Rynia-Warszawa: Wyd. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 9-17.
  2. Kucharska, M. (1982). Strukturyzacja materiału nauczania z zakresu geografii osadnictwa w szkole ogólnokształcącej. Prace Geograficzne, 9, 77-91.
  3. Lubelska, M. (1985). Kształcenie umiejętności technicznych i sposoby ich sprawdzania w nauczaniu geografii w klasach IV - VIII, cz I tekst, cz. II - zbiór zadań i ćwiczeń. W: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1983. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 96-97.
  4. Lubelska, M. (1991). Rodzaje umiejętności technicznych kształtowanych w procesie nauczania uczenia się geografii. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 87, 131 -138.
  5. Reforma systemu edukacji. Projekt. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warszawa: WSIP, 141-142, 171-173 , 189.
  6. Standardy osiągnięć szkolnych (przykłady zapisywania). Materiały do dyskusji. (1997). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Departament Analiz i Prognoz Edukacyjnych, 37-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu