BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Alojzy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako element promocji kraju na przykładzie Polski
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, 2010, s. 155-167, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Promocja, Wizerunek państwa
Sustainable development, Promotion, Image of the country
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Pozytywny wizerunek kraju na arenie międzynarodowej ma wielopłaszczyznowe implikacje. Daje szansę na większe zainteresowanie inwestorów zagranicznych, sprzyja podejmowaniu pracy w ramach migracji międzynarodowych, doprowadza do wzrostu zainteresowania krajem jako celem wyjazdów turystycznych. Jednym z elementów kształtujących ten wizerunek jest bez wątpienia pozycja konkurencyjna danego kraju, klasyfikowana według wielu wskaźników i od lat przedstawiana w kilku rankingach. Jednak w związku z coraz powszechniej wymienianymi barierami, przed którymi staje gospodarka globalna i funkcjonujące w jej ramach podmioty, m in. gospodarki narodowe, dużego znaczenia wydaje się nabierać koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego ograniczająca postęp tych zagrożeń. Występowanie tzw. problemów globalnych związane jest z coraz bardziej ograniczonymi zasobami naturalnych surowców mineralnych, w tym przede wszystkim surowców energetycznych. Coraz częściej mowa jest o postępującym zagrożeniu dla życia człowieka, wynikającym z efektu cieplarnianego czy dziury ozonowej. Nie bez znaczenia jest też zwiększający się zasięg regionów biedy i ubóstwa na święcie. Konkurencyjna gospodarka godząca racje ekologiczne z ekonomicznymi staje się powoli wyróżnikiem poszczególnych krajów i funkcjonujących w ich ramach regionów docenianym na arenie międzynarodowej. Tym oczekiwaniom, potrzebom, a często i nadziejom odpowiada koncepcja tzw. zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest przedstawienie zrównoważonego rozwoju jako alternatywy dla klasycznej koncepcji wzrostu gospodarczego w warunkach gospodarki globalnej i wynikających z niej uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg van den J.C.J.M., P. Nijkamp: Operationalizing Sustainable Development: Dynamic Ecological-Economic Model. "Ecological economics" 1991, nr 4
 2. Gierczycka J.: Rola konkurencji w europejskiej integracji gospodarczej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Red. A. Graczyk. AE, Wrocław i Eco Press, Białystok-Wrocław 2007
 3. Godlewska J.: Programowanie zrównoważonego rozwoju gminy. Politechnika Białostocka, Białystok 2006
 4. Janikowski R.: Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria i praktyka. PAN-GWS1I. Warszawa-Katowice 2006
 5. Lonc E., Rydzanicz K.: Miejsce ochrony przyrody w zrównoważonym rozwoju. W: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Red. A. Graczyk. Ali Wrocław-Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok-Wrocław 2007
 6. Odnowiona strategia zrównoważonego rozwoju UE. Rada UE, 1091/06 Bruksela 2006
 7. Piontek B.: Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz systemach sprawozdawczości. WSEiA, Bytom 2002
 8. Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju. MGPi PS - Departament Konkurencyjności Gospodarki, Warszawa 2003
 9. Van Calster van G,, Berwin S J., Deketelaere K.: Amsterdam, The Intergovernmental Conference and Greening the EU Treaty. "European Environomen- tal Law Review" 1998, styczeń
 10. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Red. T. Borys. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005
 11. Zaremba-Warnke S.: Wykorzystanie marketingu w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. W: Agenda 21, Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa 1993
 12. Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia Zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Propozycja Komisji dla Rady Europejskiej w Gotenburgu, COM(2001)264 final
 13. Witryna internetowa portalu o społecznej odpowiedzialności biznesu, www.csrinfo.org
 14. Witryna internetowa Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl/Gospodarlca/Zrownowazonyrozwoj/Strategia+Zrownowazonego+Rozwoju/
 15. Witryna internetowa Zestawu narzędzi Local Resources 21 www.localresources21. org/pl/index.php
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu