BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielicka Barbara (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Public relations - jako wyznacznik jakości w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, 2010, s. 171-183, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Komunikowanie społeczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Public relations, Social communication, Enterprise management
Abstrakt
relations jako systemem komunikowania społecznego, opartym na konstruktywnym dialogu, a zarządzaniem przedsiębiorstwem. Autorka opracowania stawia pytanie o rodzaj zarządzania przedsiębiorstwem sprzyjający tworzeniu i rozwojowi działań komunikacyjnych, które tworzą zintegrowany system komunikowania o charakterze społecznym, oparty na konstruktywnym dialogu. Takie działania komunikacyjne określić można mianem public relations3. Systematyzując, autorka rozważa takie zagadnienia jak: - public relations a zarządzanie przedsiębiorstwem w ujęciu funkcjonalnym, - public relations a zarządzanie przedsiębiorstwem w ujęciu procesowym, - public relations a koncepcja TQM, - public relations a systemowe ujęcie przedsiębiorstwa. W pracy skoncentrowano się na zagadnieniach ściśle związanych z poruszanymi w niej problemami, a mianowicie zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie i udział w nim public relations rozumianego jako system komunikowania społecznego. Rozważania zawarte w opracowaniu oparto na literaturze krajowej i zagranicznej z dziedziny zarządzania strategicznego, komunikacji oraz public relations. Wykorzystano także wyniki badań prowadzone w Polsce. Public relations a zarządzanie przedsiębiorstwem W literaturze przedmiotu spotykamy określenie "public relations jako funkcja zarządzania przedsiębiorstwem" lub "public relations jako samodzielna funkcja zarządzania przedsiębiorstwem". Pojęcie public relations ulega silnej ewolucji podobnie jak pojęcie zarządzania. Tak jak rozwija się znaczenie pojęcia public relations, tak też ewoluuje pojęcie zarządzania przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliński L.: Jakość i innowacje - paradygmat relacji. W: Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość. Red. I.K. Hejduk. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, "Orgmasz", Warszawa 2004
 2. Bertalanffy L.F.: Ogólna teoria systemów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984
 3. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2004
 4. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania. PWE, Warszawa 1981
 5. Grajewski P.: Koncepcja struktury organizacji procesowej. TNOiK, Toruń 2003
 6. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 7. Krzyżanowski L.: Podstawy nauki zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985
 8. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Red. W. Błaszczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 9. Pawlak W.R.: Zarządzanie przez Jakość Totalną w organizacji przyszłości W: Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość. Red. I.K. Hejduk. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, "Orgmasz", Warszawa 2004
 10. Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej. Tradycja i nowoczesność. Red. B. Antczak-Sobola i inni. WSB, Toruń 2009
 11. Public Relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce. Red. R. Maćkowska, H. Przybylski. AE, Katowice 2009
 12. Wójcik K..: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2005
 13. Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy. Red. B. Godziszewski i inni. WSB, Toruń 2009
 14. Żemigała M.: Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Placet, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu