BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszycz Ewa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ekonomiczne skutki deregulacji rynku mleka oraz reformy WPR w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 2014-2020
Economic Effects of the Deregulation of the Milk Market and the Reform of CAP in the Polish Dairy Farms in 2014-2020
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 3, s. 119-135, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Produkcja mleka, Polityka regulacyjna, Dochody
Common Agricultural Policy (CAP), Milk production, Regulatory policy, Income
Abstrakt
Głównym celem badań było wyznaczenie poziomu dochodowości w gospodarstwach mlecznych o różnej skali produkcji, funkcjonujących na nowych zasadach przyjętej na lata 2014-2020 WPR. Realizacja celu głównego wymagała przyjęcia kilku celów szczegółowych, którymi były, między innymi, budowa gospodarstw modelowych, czy też oszacowanie przyszłych przychodów oraz kosztów produkcji mleka.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A., Grochowska R., Kiryluk-Dryjska E., Seremak-Bulge E., Szajner R: Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych. Program Wieloletni 2011 -2014, nr 34. IERiGŻ PIB, Warszawa 2012.
 2. Ceny w gospodarce narodowej w listopadzie 2011 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 3. EDF Report 2012: European Dairy Farmers (EDF). Johann Heinrich von Thunen Institute. Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Institute of Farm Economics, Braunshweig 2012.
 4. Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A.: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w 2011 r. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 5. Goraj L., Mańko S.: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3,2011.
 6. Guba W., Dąbrowski J.: Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej - skutki i zalecenia dla Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 99, z. 1, 2012.
 7. Hamulczuk M., Stańko S.: Ekonomiczne skutki likwidacji kwot mlecznych w Unii Europejskiej - wyniki symulacji z wykorzystaniem modelu AGMEMOD. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4,2009.
 8. Hemme T., Isermeyer F., Deblitz C.: TIPI-CAL Version 1.0 - Ein Moden zur Politik- und Technikfolgenabsch fur typische Betriebe im intemationalen Vergleich Arbeitsbericht. Tom 02. Institut fur Betriebswirtschaft, Braunchweig 1997.
 9. IFCN Dairy Report 2012, International Farm Comparison Network. Praca zbiorowa pod red. T. Hemme. IFCN Dairy Research Center, Kiel 2013.
 10. Mańko S.: Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2,2007.
 11. OECD-FAO Agricultural Outlook 2013. OECD/Food and Agriculture Organization of United Nations, OECD Publishing, 2013.
 12. Sass R.: Polskie gospodarstwa mleczne na tle państw członkowskich UE-15. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 96, z. 3,2009.
 13. Skarżyńska A.: Koszty ekonomiczne produkcji mleka - metodyczne ujęcie rachunku oraz wyniki badań w 2009 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3,2011.
 14. Skarżyńska A.: Wpływ wydajności mlecznej krów na opłacalność produkcji mleka. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2012.
 15. World Bank Commodities Price Forecast. October 2013.
 16. Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020. Biuletyn Informacyjny, MRiRW i ARiMR, nr 4-5, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu