BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bereżnicka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pawlonek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Optimum kapitałowe w ocenie rentowności wybranych przedsiębiorstw w branży mięsnej
Capital Optimum in Assessing the Viability of the Selected Companies in the Meat Industry
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 3, s. 136-153, tab., rys., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Struktura kapitału, Rentowność przedsiębiorstwa
Meat market, Capital structure, Enterprise profitability
Abstrakt
Z uwagi na zróżnicowanie wyników dotyczących wpływu struktury kapitału na rentowność, celem pracy było poznanie wzajemnych zależności między udziałem zadłużenia w strukturze pasywów a wielkością wskaźników rentowności (ROS, ROA, ROE i ROIC) oraz zmian w wysokości kosztów kapitału obcego w przedsiębiorstwach branży mięsnej. Dodatkowo podjęto próbę wskazania optymalnego poziomu zadłużenia w badanych przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości dla właścicieli. Postawiono hipotezę, iż wysoki poziom zadłużenia przedsiębiorstw branży mięsnej pogarsza rentowność sprzedaży i rentowność aktywów, natomiast poprawie ulegają wskaźniki rentowności kapitału własnego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2006.
 2. Brealey R.A., Mayers S.C., Allen F.: Corporate finance. McGraw-Hill, New York 2006.
 3. Chisti K.A., Ali K., Moauh-i-Din Sangmi: Impact of capital structure on profitability of Listed Companies (Evidence from India). The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol. 13,Iss. 1 (17), 2013.
 4. Chojnacka E.: Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polce. W świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 5. Cukiernik T.: Czy bać się silnej złotówki? Najwyższy Czas, nr 31-32, sierpień 2008.
 6. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. PWN, Warszawa 1998.
 7. Donaldson G.: Corporate debt capacity: a study of corporate debt capasity. Harvard Graduale School of Business Administration, Boston 1961.
 8. Downes J., Goldman J.E: Dictionary of finance and investment terms. Barron's Educational Series Inc. Hauppauge, New York 1991.
 9. Drewnowska B.: KMK, Widmo upadłości wisi nad rynkiem mięsnym. 03.02.2010 r.; http://www.parkiet.com/artykul/894003.html (dostęp 01.02.2014 r.).
 10. Drożdż J.: Analiza ekonomiczno-finansową wybranych branż przemysłu spożywczego. Studia i Monografie, nr 151. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 11. Drożdż J.: Sytuacja ekonomiczno-finansową przemysłu spożywczego w latach 2001--2004. Studia i Monografie, nr 126. IERiGŻ, Warszawa 2005.
 12. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2001.
 13. Encyklopedia Biznesu (red. W. Pomykała). Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 14. Franc J.: Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 15. Gawlik L.: Budowa i weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności. 2008 r.; www.minpan.krakow.pl/Wydawnictwa/GSM2411/gawlik.pdf (dostęp 06.02.2014 r.).
 16. Gill A., Nahum B., Neil M.: The effect of capital structure on profitability: evidence from the United States. International Journal of Management, Vol. 28, No. 4, Part 1,2011.
 17. Grzywacz J.: Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2012.
 18. Helfert E.A.: Techniques of financial analysis. A practical guide to managing and measuring business performance. Irvin, Burridge 1994.
 19. Higgins R.C.: Analysis for financial management. Irvin, Homewood 1992.
 20. Janik W., Sawicka B., Zbroja A.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. w Lublinie, Lublin 1998.
 21. Jaworski M.: Kredyt kupiecki nie jest bezpieczny. Gazeta Prawna, nr 87,05.05.2008 r.
 22. Kalwasińska M.: Przetwórcy wieprzowiny skarżą się na coraz niższą rentowność. 11.08.2011 r.; http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/przetworcy-wieprzo-winy-skarza-sie-na-coraz-nizsza-rentownosc55350.html (dostęp 30.01.2014 r.).
 23. Kluza S.: Rady nadzoru w sprawie opcji walutowych zostały zlekceważone. Gazeta Prawna, nr 43 (2415), 03.03.2009 r.
 24. Knap-Stefaniuk A.: Polska branża mięsna. Cz. I. Analiza wybranych zagadnień; http://www.wsz-pou .edu .pl/biuletyn/druk .php?p=&stronabiul_miesoknap 1 &nr=39, (dostęp 31.01.2010 r.)
 25. Kowalski J.: Analiza branżowa. Branża mięsna i drobiarska. EKD 15.1; http://www. portal-bankrut.pl/branze/mieso.pdf, (dostęp 01.02.2014 r.).
 26. Masulis R.W.: The debt/equity choice. Ballinger Publishing Company, Cambridge 1988.
 27. Modigliani F., Miller M.H.: The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review, Vol. 18, No. 3, 1958.
 28. Modigliani F., Miller M.H.: Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. The American Economic Review, Vol. 53, No. 3,1963.
 29. Obidzińska E.: Mglista przyszłość branży mięsnej. Fresh&Cool Market, nr 10, listopad 2008.
 30. Ostaszewski J.: Nowoczesne zarządzanie finansami firmy. Agencja Wydawnicza Inter-fart,Łódź 1997.
 31. Rawa Ł.: Nadchodzi rok prawdy dla branży mięsnej. Rynek Spożywczy, 31.03.2009 r.; http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nadchodzi-rok-prawdy-dla-branzy-miesnej-1930478. html (dostęp 01.02.2014 r.).
 32. Ross SA., Westerfield R.W, Jaffe J.: Corporate finance. Irvin, Chicago 1996.
 33. Sarkar J., Sarkar S.: Debt and corporate governance in emerging economies: evidence from India. NBER Working paper WP-2005-007.
 34. Sroka P.: Czas akcji, ZM Duda; www.pkmduda.pl/pub/File/prezentacja/2002/2002_ipo. pdf (dostęp 27.01.2014 r.).
 35. Stradomski M.: Finansowanie obce firm rodzinnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 25. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 36. Swanson DA., Tayman J., Bryan T.M.: MAPE-R: a rescaled measure of accuracy for cross - sectional forecast. 2008 r., dostęp: http://cssd.ucr.edu/Papers/PDFs/MAPE-R%20 EMPIRICAL%20V24%20Swanson%20Tayman%20Bryan.pdf, 03.02.2014 r.
 37. Szczepankowski P., Gołębiewski G.: Analiza wartości przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2007.
 38. Urban R.: Przetwórstwo mięsa. Rynek mięsa - stan i perspektywy, nr 43, Warszawa, październik 2012.
 39. Wasilewski M., Zabadała P: Efektywność przedsiębiorstw rolniczych w zależności od relacji kapitału własnego do obcego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 99. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 40. Waśniewski T, Skoczylas W.:Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 41. Wawryszuk-Misztal A.: Należności i zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. Zarządzanie i Finanse. Journal of Managment and Finance, nr 2/2, 2013.
 42. Wąsowski W.: Uwikłani w opcje walutowe. Przegląd Corporate Governance, nr 1(17), 2009.
 43. Wieczorkiewicz R.: Jak rozwija się branża mięsna. Rynek Spożywczy, 06.03.2008 r., http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-rozwija-sie-branza-miesna-1724859.html(dostęp 31.01.2014 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu