BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciaszczyk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Determinanty e-wyborów konsumentów niepełnosprawnych ruchowo
E-determinants of Motor Impaired Consumers
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 384-391, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Sklepy internetowe, Internet, Konsument, Osoby niepełnosprawne, Handel elektroniczny, Badania ankietowe
Internet shopping, Internet, Consumer, Disabled people, e-commerce, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Przenikanie Internetu w codzienną rzeczywistość jest procesem nieustającym, zmieniającym zauważalnie każdą dziedzinę życia. Medium to nie służy już jedynie jako prosta platforma komunikacyjna, ale również, a może przede wszystkim, jako platforma transakcyjna, gdyż coraz więcej osób dokonuje zakupów w przestrzeni wirtualnej. Oznacza to, iż konsumenci najpierw muszą podjąć decyzję o dokonaniu zakupu via Internet, a dopiero potem mogą doprecyzowywać swoje preferencje dotyczące produktu. W dużym uproszczeniu można więc powiedzieć, iż e-konsument przechodzi dwuetapowy proces - najpierw podejmowania decyzji o wyborze Internetu jako medium pośredniczącego w zakupach, a dopiero następnie o wyborze e-sklepu czy produktu. (abstrakt oryginalny)

Infiltration of Internet in everyday reality is a constant process that changes noticeably almost all consumers' activities. That medium is no longer just a simple communication platform but also, or ever mainly, as a transactional platform as a growing number of consumers decide to purchase goods in virtual shops. That means that consumers at first need to make a decision of purchasing via Internet and only then they can define and stipulate their preferences towards the product. Thus we can say that e-consumers have to go through a two-step process of making decision - first of making an intention to shop online and then of choosing an e-shop and a product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge, A. (2006). Konsumpcja. Warszawa.
 2. Bywalec, Cz. (2009). Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie. Handel Wewnętrzny, nr 3, 3.
 3. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. i Wódkowski M. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
 4. Frąckiewicz, E. (2011). Aktywność zakupowa klientów w sieci i jej determinanty. W: A. Burlita (red.), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (51, 6). Bydgoszcz: PSZW.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2013). Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2013). Społeczeństwo Informacyjne w Polsce w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 7. Kryńska E. (red.), (2013). Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej, Raport przygotowany w ramach projektu: "Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - perspektywy wzrostu", Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 8. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego (2013). Społeczeństwo Informacyjne w Liczbach 2013. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 9. Mróz, B. (2010). Nowe trendy konsumenckie - szansa czy wyzwanie dla Marketingu? W: Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Solomon, M.R., Bamossy, G., Askegaard, S. i Hogg, M.K. (2010). Consumer Behaviour. A European Perspective. Harlow: Prentice Hall/Financial Times.
 11. Włodarczyk, K. (2013). Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 12. Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu