BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiga-Ćmiel Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Analiza dynamiki dochodu krajowego brutto
Analysis of the Dynamism of a State Gross Revenue
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 39, s. 45-55, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Dynamika gospodarki, Analiza statystyczna, Koniunktura gospodarcza, Dochód narodowy
Economy dynamics, Statistical analysis, Business trends, National income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dochód krajowy brutto wykazuje zmienność sinusoidalną, wahania są zmienne, a okresy kolejnych cykli i kierunki trendów w poszczególnych przedziałach czasu są różne. W związku z tym zastosowanie modelu liniowego nie jest brane pod uwagę. Model, który będzie wyjaśniał zmienność, powinien zawierać wiele różnych czynników. Dla każdego z nich powinno się wyznaczyć okresy zmian kierunku tendencji, siłę kształtowania koniunktury i możliwe cykle powtarzania się analogicznych oddziaływań. W opracowaniu tym przedstawimy zmodyfikowany model ARMA dla dochodu krajowego brutto.(fragment tekstu)

A trend model of a state gross revenue has been described in this paper. The modified form of the model ARMA was used. The introduced model in 93,76% explains the variability of the revenue. Also the number of periods that were taken into account at the construction of it became properly minimalized.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak A., Biolik J.: Podstawy ekonometrii. AE, Katowice 2002.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody dobom zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1982.
  3. Ostasiewicz W.: Statystyczne metody analizy danych. AE, Wrocław 1998.
  4. Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa.
  5. Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu