BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makó Csaba (Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary), Illéssy Miklós (Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary), Csizmadia Péter (Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary)
Tytuł
Declining Innovation Performance of the Hungarian Economy : Special Focus on Organizational Innovation : the Example of the European Community Innovation Survey (CIS)
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 1, s. 116-137, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Technology Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Organizacje oparte na wiedzy, Analiza porównawcza
Innovative character, Enterprise innovation, Knowledge-based organisations, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry, Słowacja
Hungary, Slovak Republic
Abstrakt
Autorzy artykułu badają innowacyjność węgierskich firm przed i w trakcie globalnego kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego. Skoncentrowano się na innowacjach nietechnologicznych, szczególnie innowacjach organizacyjnych (w zakresie organizacji miejsca pracy). Autorzy twierdzą, że ten niedoceniany rodzaj innowacji może stać się istotnym źródłem konkurencyjności, zarówno na poziomie gospodarki, jak i przedsiębiorstwa, a zatem wymaga głębszych badań. Z analizy danych empirycznych European Community Innovation Survey (CIS) dotyczących innowacji nietechnologicznych wynika, że innowacyjność węgierskich firm spada. Autorzy uzupełniają analizy statystyczne danymi European Working Conditions Surve, które wskazują, na znaczące różnice w innowacyjności takich grup państw, jak państwa UE-27, nordyckie i postsocjalistyczne. Obok analiz porównawczych na poziomie kraju, przeprowadzono także porównawcze badanie węgierskiego i słowackiego sektora usług biznesowych opartych na wiedzy, które traktowane są jako zarówno wzorzec, jak i źródło innowacji organizacyjnych. Sformułowano ponadto zalecenie dotyczące przyszłych badań nad organizacją miejsca pracy, w celu głębszego poznania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz ich potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności. (abstrakt oryginalny)

In this paper the authors intend to examine the innovation performance of the Hungarian firms before and following the period of the global financial crisis and economic downturn. Contrary to the mainstream approach non-technological innovation, more precisely workplace innovation is put into the focus of the analysis. The authors argue that this is a neglected dimension of firms' innovation activities which may become an important source of competitiveness at company level and thus it deserves more attention. The analysis of empirical data of the various waves of the European Community Innovation Survey (CIS) on non-technological innovation shows that the innovation performance of the Hungarian firms is declining. The authors complement this statistical analysis with the results of the European Working Conditions Survey demonstrating that there are significant differences in the innovation performance of such country groups as the EU-27, the Nordic and the Post-Socialist countries. Beside the country-specific comparison, the authors evaluate the performance of the Hungarian and Slovakian knowledge-intensive business service sector identified as a driver playing a "benchmark" role in speeding up workplace innovations. Finally, some key lessons are drawn indicating the need for a map on the distribution of different work organization forms in order to better understand the companies' innovation activity and skill requirements. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alasoini, T. (2011a). Workplace Development as Part of Broad -based Innovation Policy: Exploiting and Exploring Three Types of Knowledge. Nordic Journal of Working Life Studies, 1, 1, 23- 43.
 2. Alasoini, T. (2011b). Learning network as an infrastructure for the creation and dissmination of workplace innovation: an introduction. In: Alasoini, T., Lahtonen, M., Rouhiainen, N., Sweins, Ch., Hulkko-Nyman, K., Spanger, T. (eds.) Linking Theory and Practice (Learning Networks at the Service of Workplace Innovation). Helsinki: TYKES Reports 75, pp. 13-30.
 3. Arundel, A. (2010). Organisational Innovation in the European Community Innovation Survey (CIS). Maastricht: UNU-MERIT, p. 12.
 4. Arundel, A., Lorenz E., Lundvall B.A., Valeyre A. (2006). The organisaton of work and innovative performance: a comparison of the EU-15', paper presented at the Statistics Canada Blue Sky II Indicators Conference, Ottawa, Canada, October 2006.
 5. Basset, J., Miles, I., Thenint, H. (2011). Innovation Unbound: Changing innovation locus, changing policy focus. Versailles. France: LLA.
 6. Beyhan, B., Daywr, E., Findik, D., Tandogan, S. (2009). Comments and Critics on Discrepancies between Oslo Manual and the Community Innovation Survey in Developed and Developing Countries. Ankara: Sciences and Technology Policies Research Centre (TEKPOL) - Middle East Technical University, p. 11 (http://stp. metu.edu.tr).
 7. Boden, M., Miles, I. (eds.). (2000). Services and the Knowledge-Based Economy. London, New York: Routledge.
 8. Chikan, A., Czako, E.,Kazaine, 0. A. (2006). Gazdasagi versenykepessegünk vallalati nezopontbol - Versenyben a vilaggal, 2004-2006 (The Hungarian economic competitiveness from an enterprise point of view - Competing with the world). Research programme.(Final study). Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Vallalatgazdasagtani Intezet Versenykepessegi Kutatoközpont.
 9. Coriat, B. (2001). Organizational innovations in European firms: A critical overview of the survey evidence. In D. Archibugi and B-A. Lundvall (eds.) The Globalizing Learning Economy, Oxford: Oxford University Press, 195-218.
 10. Dallago, B. (2010). SME Policy and Competitiveness in Hungary, OPENLOC Research Project - Autonomous Province of Trento, p. 22.
 11. Fagerberg, J. (2006). Innovation (A Guide to the literature), In: Fagerberg, J., Mowery, D. C., Nelson, R. R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-26.
 12. Felstead, A., Gallie, D., Green, F., Zhou, Y. (2008). Employee Involvement, the Quality of Training and the Learning Environment: An Individual Level Analysis (Paper submitted for publication in the International Journal of Human Resource Management).
 13. Lam, A. (2005). Organizational innovation. In: Fagerberg, J., Mowery, D. C., Nelson, R. R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, pp. 115-147.
 14. Lundvall, B-A. (2002). The University in the Learning Economy. Aalborg University: DRUID Working Paper No. 02- 06.
 15. Mako, Cs., Csizmadia, P.. Illessy, M., Iwasaki, I., Szanyi, M. (2011). Organizational Innovation and Knowledge Use Practice: Cross-Country Comparison, (Hungarian versus Slovak Business Service Sector). Tokyo: Institute of Economic Research -Hitotsubashi University. Discussion Paper Series, B. January, 38, 214.
 16. Mako, Cs., Illessy, M., Csizmadia, P. (2008). A munkahelyi innovaciok es a termelesi paradigmavaltas kapcsolata, (A tavmunka es a mobil munka peldaja), Közgazdasagi Szemle. LV. Evf. December, 1075-1093.
 17. March, J., Simon, A. J. (1993). Organisation Revisited. Industrial and Corporate Change, 2, 299-316.
 18. MEADOW Guidelines, (Measuring the Dynamics of Organisation of Work). (2010) Project funded within the 6th Framework Programme of the European Commission's DG Research. Grigny (France): DOMIGRAPHIC, p. 386.
 19. Nielsen, P. (2006). The Human Side of Innovation Systems, (Innovation, New Organization Forms and Competition Building in a Learning Perspective). Aalborg: Aalborg University Press, p. 189.
 20. OECD Review of Innovation Policy: HUNGARY (2008) Paris: OECD, p. 229. (www.oecd. org/publishing/corrigenda).
 21. OSLO Manual (The Measuring of Scientific and Technological Activities) Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd Edition) (2005) Joint Publication of OECD and Eurostat. Paris: OECD, p. 164.
 22. Ramioul, M., Huys, R. (2007). Comparative Analysis of Organizational Surveys in Europe, Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society - EU-6th FP -WORKS-CIT3-CT-2005. Leuven: Institute for Advanced Studies (HIVA), p. 81.
 23. Schumpeter, J. (1950). The Process of Creative Destruction, in: Schumpeter (ed.) Capitalism, Socialism and Democracy, 3rd ed. London: Allen and Unwin.
 24. Schumpeter, J. (1966). Invention and Economics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 25. Szerb, L. (2010). Vallalkozasok, vallalkozasi elmeletek, vallalkozasok merese es a Globalis Vallalkozasi es Fejlodesi Index. Budapest: Akademiai Doktori Disszertació, Szeptember, p. 226.
 26. Szunyogh, Zs. (2011). Az innovació meresenek módszertani kerdesei. Statisztikai Szemle, 88. evf. 5. sz. pp. 492-507.
 27. Valeyre, A., Lorenz, E., Cartron, D., Csizmadia, P., Gollac, M., Illessy, M., Makó, Cs. (2009). Working Conditions in the European Union: Work Organisation. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, p.59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu