BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagoda Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Stawiarska Mariola (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Model sprawozdawczości finansowej według projektu IASB i FASB
The Model of Financial Reporting According to the Project of the IASB and FASB
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 335, s. 68-76, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość
Financial statements, Reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym zagadnieniem były, są i będą przyjmowane zasady ujmowania, wyceny zasobów i strumieni oraz ich sposób klasyfikacji i prezentacji. Rachunkowość stara się sprostać rosnącym potrzebom informacyjnym, czego skutkiem jest zmiana zakresu, metod sporządzania i formy sprawozdań finansowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie elementów modelu sprawozdawczości finansowej według projektów IASB (International Accounting Standards Board - Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) i FASB (Financial Accounting Standards Board - Rada Standardów Rachunkowości Finansowej).(abstrakt oryginalny)

The rules of recognition, valuation of resources and flows as well as their classification and presentation have been and will be an important issue in accounting. Accounting tries to meet the increasing informational needs, which results in the change of the scope, methods of preparing and the form of financial statements. The purpose of the paper is to present the elements of the financial reporting model according to projects of the IASB (International Accounting Standards Board) and the FASB (Financial Accounting Standards Board).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czaja-Cieszyńska H., 2008, Źródła i przesłanki Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 502, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Gierusz J., 2009, Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycja IASB i FASB, "Rachunkowość", nr 7.
  3. Gos W., 2006, Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
  4. Hendriksen E.A., van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kiziukiewicz T., 2003, Zastosowanie rachunkowości finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa.
  6. Mućko P., 2008, Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  7. International Accounting Standards Board, Preliminary Views on Financial Statements Presentation, 2009, Discussion Paper, April.
  8. http://www.profinfo.pl/img/401/pdf40147559_4.pdf (6.03.2010).
  9. http://www.pte.pl/pliki/2/11/J.%20Gierusz.pdf (6.03.2010).
  10. http://www.e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=785 (6.03.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu