BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kośmicki Eugeniusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Pieńkowski Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Durnaś Damian (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Malinowska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju i możliwości przezwyciężenia globalnego kryzysu gospodarczego i ekologicznego
The Moral Base of Sustainable Development and the Prospects to Tackle the Global Economic and Ecological Crisis
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 51-72, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ekologia, Rozwój zrównoważony, Kryzys ekologiczny, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Kryzys gospodarczy, Neoliberalizm
Ecology, Sustainable development, Ecological crisis, Social market economy, Economic crisis, Neoliberalism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po drugiej wojnie światowej dominowała koncepcja społecznej gospodarki rynkowej opartej na powiązaniu mechanizmów i wartości systemów rynkowych z wartościami i celami systemów społecznych. Począwszy od początku lat osiemdziesiątych XX wieku, upowszechniała się koncepcja neoliberalizmu oparta na fundamentalizmie rynkowym i konserwatyzmie w zakresie wartości społecznych. W praktyce gospodarczej zaczął dominować spekulacyjny kapitał finansowy oparty na "wartościach dla akcjonariuszy" (shareholder-value). Krytycznej oceny założeń koncepcji neoliberalnej dokonuje się w rozważaniach wokół koncepcji zrównoważonego rozwoju. Nawiązuje ona do takich etycznych zasad, jak: międzypokoleniowa zasada równości, międzypokoleniowa zasada sprawiedliwości, zasada zapobiegania, własne prawo ochrony przyrody, pokój (harmonia) ze współśrodowiskiem, a także zabezpieczenie zasad społecznej i praworządnej demokracji. Współcześnie toczy się ożywiony spór pomiędzy koncepcją neoliberalizmu a koncepcją trwałego i zrównoważonego rozwoju na temat przyszłości społeczeństwa i gospodarki, a także możliwości przezwyciężenia zjawisk kryzysowych. (fragment tekstu)

Moral values are a base for an economy as well as state intervention in the economy and society. A conception of a social market economy dominated in Europe since the Second World War; it has been based on market and social values. However, the neoliberal conception has been widely disseminated in the 80s of the 20th century. In practice, it has been dominated speculative financial capital established from "values for stockholders" as well as further development of economic globalisation. A critical to the neoliberal conception is the conception of sustainable development linked to moral principles. It's a framework to develop ecological, economic and social policies according to the principles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, wstęp do wydania polskiego G.W. Kołodko, przekł. R. Mitoraj, Warszawa 2011, s. 22.
 2. E. Mandel, Der Spätkapitalismus, Frankfurt am Main 1972
 3. Ch. Zeller, Ein neuer Kapitalismus und ein neuer Imperialismus, w: Die globale Enteignungsökonomie, Ch. Zeller (Hrsg.), Münster 2004, s. 63.
 4. G. Musiał, Z punktu widzenia ekonomii, Katowice 2008, s. 12.
 5. E. Altvater, Der grosse Krach. Oder Jahrhundertkrise von Wirtschaft und Finanzen von Politik und Natur, Münster 2010, cz. 3.
 6. J. Gray, Die falsche Verheissung, Der globale Kapitalismus und seine Folgen, 2. Au􀏐l., Berlin 1999, s. 272.
 7. J. E. Stiglitz, Globalizacja, przekł. H. Siembierowicz, Warszawa 2004, s. 26.
 8. O. Schlecht, Die Idee der Sozialen Markwirtschaft, in: Hrsg. O. Bocklet, P. Fels, H. Löwe, Die Gesellschaft verp􀏔lichtet. Kirche und Wirtschaft in Dialog, Bonn 1994, s. 90.
 9. A. Müller-Armack, Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, w: A. Müller-Armack, Wirtschaftsordung und Wirtschaftspolitik, Bern-Stuttgart 1976, s. 115.
 10. Ch. Hubig, H.J. Müller, Wert, w: Staatslexikon. Recht-Wirtschaft-Gesellschaft, Bd.5, hrsg. v.d. Görres Gesselschaft, 7. Aufl., Freiburg i. Br. u.a. 1989, s. 964.
 11. 17 H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt am Main 1984, s. 36.
 12. W. Streeck, Gewerkschaft zwischen Nationalstaat und Europäische Union, w: Die Zukunft des Staates und der Politik, Hg. D. Messner, , Bonn 1998, s. 219.
 13. V. Forrester, Der Terror der Ökonomie. Aus dem Französischen von T. Scheffel, München 1998, s. 33.
 14. W. Streeck, Gewerkschaften zwischen Nationalstaat und Europäische Union, w: Hg. D. Messner, Die Zukunft des Staates und der Politik, Bonn 1998, s. 219.
 15. M. Zürn, Zum Verhältnis von Globalisierung, politischer Integration und politischer Fragmentation, "Jahrbuch Arbeit und Technik", Bonn 1996, s. 14.
 16. R. Voigt, Ende der Innenpolitik und Recht im Zeichen der Globalisierung, "Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament" 1998 B 29/30, s. 6.
 17. E. Kośmicki, Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Białystok-Poznań 2010, rozdz. IV.
 18. P. Bofinger, Ist der Markt noch zu retten? Warum wir jetzt einen starken Staat brauchen, 2. Aufl., Berlin 2009.
 19. Globale Trends 2010. Frieden - Entwicklung - Umwelt, red., von T. Debiel, D. Messner, F. Nuscheler, M. Roth, C. Ulbert, Bonn 2010, s. 321.
 20. Ch. Felber, Gemeinwohl-Ökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zukunft, Wien 2010, s. 19-23.
 21. E. Kośmicki, Koncepcja trwałego rozwoju jako możliwość przezwyciężenia doraźności, "Wspólnotowość i Postawa Uniwersalistyczna" 2004-2005, nr 4
 22. E. Kośmicki, Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2009 (Wprowadzenie).
 23. H. Rogall, Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische Theorie und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung, Marburg 2009, rozdz. I-III.
 24. H. Rogall, Ekonomia zróżnicowanego rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań 2010.
 25. Ch. Felber, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Gegen Konzernmacht und Kapitalismus, Wien 2006, s. 303-307.
 26. H. Rogall, Akteure der nachhaltigen Entwicklung. Der ökologische Reformstau und seine Gründe, Berlin 2002, s. 29-30.
 27. L.C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław 1996, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu