BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka Teresa (Poznan University of Technology, Poland), Przepióra Paweł (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Regional Determinants of Efficiency Growth of Small and Medium-Sized Enterprises : Evidence from Poland
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 1, s. 138-154, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Technology Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój regionalny, Efektywność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość
Small business, Regional development, Enterprise effectiveness, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa kluczową rolę we współczesnej ekonomii. Nie dziwi zatem ciągłe zainteresowanie ekonomistów uwarunkowaniami jego funkcjonowania. Ta publikacja wpisuje się w ciągle aktualny nurt analizy wpływu różnych czynników na rozwój podmiotów gospodarczych tej kategorii. Pierwsza część publikacji prezentuje przegląd dorobku nauki światowej i polskiej w omawianym obszarze. Z analizy literatury łatwo wywnioskować, że wiele czynników przyczynia się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Nie dziwi również fakt, że trudno znaleźć zbiór zmiennych, który w równym stopniu, w różnych państwach i regionach oddziałuje na wzrost sektora MSP. W kolejnej części publikacji przedstawiono wyniki badań własnych autorów. W badaniach tych podjęto próbę wyznaczenia czynników prowzrostowych wychodząc od zmiennych wartości wybranych parametrów w poszczególnych regionach. Posłużono się danymi publikowanymi przez GUS i EUROSTAT dotyczącymi 16 województw za lata 2003-2008. Stworzono model wykorzystujący 11 zmiennych niezależnych charakteryzujących zasoby ludzkie, mobilność społeczeństwa, standard życia i nakłady na badania i rozwój. Skorzystanie z większej ilości zmiennych uniemożliwiła ich niedostępność. Badając problematykę wykorzystano program GRETL, dzięki któremu określono równania regresji. Na tej podstawie stwierdzono, że najważniejszymi czynnikami przyczyniającymi się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest wielkość nakładów na B+R oraz poziom wynagrodzeń. (abstrakt oryginalny)

SMEs sector plays a vital role in modern economies. Therefore, the interest in its functioning among economists is in fact quite natural. This article is a part of a current research on regional factors contributing to the development of enterprises in this category. The first section examines earlier studies in this field conducted globally and in Poland. According to them, many elements enable the SME's development. It is not surprisingly that the specified set of pro-growth factors does not exists. Next section describes the results of the author's own studies in the fields. These studies relate to regional factors contributing to the efficiency growth of micro, small and medium-sized enterprises in Poland. Data used in the study was collected from GUS[1] and EUROSTAT and encompassed 16 provinces for the years 2003-2008. The model prepared included 11 independent variables on labor force, social mobility, living standard and R&D policy. The authors would have gladly considered more than 11 explanatory variable, but the inaccessibility of such data made it impossible. In the next step, using GRETL software, equations of regression were defined. On this basis it was concluded that the most important factors contributing to efficiency growth of SMEs are the amount of spending on R&D and the level of wages. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernatonyte, D., Vilke, R., Volochovic, A. (2009). Regional Peculiarities of Development of Lithuanian SME. Economics and Management, 14, 676-84.
 2. Dimitriadis, N., Simpson, M., Andronikidis, A. (2005). Knowledge Diffusion in Localised Economies of SME's: The Role of Local Supporting Organisations. Environment and Planning C: Government and Policy, 23 (6), 799-814.
 3. Górecki, B. R. (2010). Ekonometria - podstawy teori i praktyki, Warszawa: Key Text. (ang.) Econometrics - Basic theory and practice, Warsaw: Key Text.
 4. Gray, C., Stanworth, J. (1991). Bolton 20 Years on: The Small Firm in the 1990s. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. http://ssrn. com/abstract=1496718.
 5. Hart, M., McQuinness, S. (2003). Small Firm Growth in the UK Regions 1994-1997: towards an Explanatory Framework. Regional Studies, 37 (2), 109-12.
 6. Karlsson, Ch., Dahlberg, R. (2003). Entrepreneurship, Firm Growth and Regional Development in the New Economic Geography: Introduction. Small Business Economics, 21 (2), 73-6.
 7. Kneble, D. E., Walker, S. (1994). New Firm, Small Firms, and Dead Firms: Spatial Patterns and Determinations in the United Kingdom. Regional Studies, 28 (4), 411-27.
 8. Krajewski, K., Śliwa, J. (2004). Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. (ang.) Local entrepreneurship in Poland. Conditions for development. Warsaw: Publishing House of Faculty of Management in University of Warsaw.
 9. Lee, S. Y., Florida, R., Acs, Z. (2004). Creativity and Entrepreneurship: A Regional Analysis of New Firm Formation. Regional Studies, 38 (8), 879-91.
 10. Naudé, W., Gries, T., Wood, E., Meintjies, A. (2008). Regional determinants of entrepreneurial start-ups in a developing country. Entrepreneurship & Regional Development, 20 (2), 111-24.
 11. Okamuro, H., Kobayashi, N. (2006). The Impact of Regional Factors on the Startup Ratio in Japan. Journal of Small Business Management, 44, 310-13.
 12. Pellenberg, P. H., van Steen, P. J. M. (2007). The Regional Business Climate in the Netherlands. Spatial Variations in Entrepreneurship, Labour Productivity, Infrastructure and Knowledge. Journal of Economic & Social Geography, 5, 696-705.
 13. Ritsilä, J. J. (1999). Regional differences in environments for enterprises, Entrepreneurship & Regional Development, 11 (3), 187-202.
 14. Safin, K. (2005). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji. In Uwarunkowania przedsiębiorczości, ed. K. Jaremczuk. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. (ang.) Conditions for development of entrepreneurship - an attempt to systematize, In Determinants of entrepreneurship, ed. K. Jaremczuk. Tarnobrzeg: State Higher Vocational School.
 15. Valliere, D., Peterson, R. (2009). Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and developed countries. Entrepreneurship & Regional Development, 21 (5/6), 459-80.
 16. Vessen, P., Keeble, D. E. (1995). Growth-Oriented in Unfavorable Regional Environments. Regional Studies, 29 (6), 489-505.
 17. Venkataraman, S. (2004). Regional Transformation Through Entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 19 (1), 153-67.
 18. Wach, K. (2007). Regional Barriers and Stimuli of SMEs Development in Southern Poland, In Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Vol. IV. Gdańsk: Politechnika Gdańska (ang.) Regional barriers and stimuli of SMEs development in Southern Poland, In Scientific Papers of the Department of Economics and Business Management. Vol. VI, 379-84. Gdańsk: Gdańsk University of Technology.
 19. Westlund, H., Bolton, R. (2003). Local Social Capital and Entrepreneurship. Small Business Economics, 21 (3), 77-113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu