BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełczewski Dariusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego
The Diversity of Life Styles as a Factor of Sustainable Development
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 73-84, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Styl życia, Konsumpcja
Sustainable development, Lifestyle, Consumption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza relacji między stylami życia współczesnego społeczeństwa a perspektywami zrównoważonego rozwoju jest zagadnieniem istotnym badawczo, którego podjęcie może pozwolić uzyskać odpowiedź na następujące pytania badawcze: jak się ma współczesna konsumpcja do problemów realizacyjnych zrównoważonego rozwoju; jaka jest istota konsumpcji zrównoważonej; na ile współczesne style życia są zgodne z wzorcami konsumpcji zrównoważonej; w jakim kierunku powinny zmierzać badania nad wzorcami konsumpcji zrównoważonej? Próba podjęcia dyskusji na te tematy jest celem niniejszego opracowania.(fragment tekstu)

The article is about the relationship between modern lifestyles and the prospects for sustainable development. The growing variety of styles of life certainly aff ect trends assessment of the prospects for achieving the objectives of sustainable development and the interpretation of the category of sustainable consumption. Without a doubt is a new interesting direction of research in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Fromm, Mieć czy być, Rebis, Poznań 1995.
 2. H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy - zagrożenia - szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 54-56.
 3. G. Dobrzański, B. Dobrzańska, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 336.
 4. Greisch J., Od gnozy do zasady odpowiedzialności. Rozmowa z Hansem Jonasem, "Literatura na świecie" 1992 nr 7, s. 105-106.
 5. D. Liszewski, Przyczynek ekologii głębokiej do dyskusji nad kształtem kultury ekologicznej, w: Kultura ekologiczna - Transformacja-Biznes, red. A. Papuziński, Wydawnictwo Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1999, s. 44-46.
 6. E. Kośmicki, Głowne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Wydawnictwo Ekopress, Białystok 2010, s. 214-219.
 7. D. Kiełczewski, Sektor publiczny a kształtowanie wzorcow trwałej konsumpcji "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2008, nr 4.
 8. P. Hawken, H.L. Lovins, A. B. Lovins, Natural Capitalism, Taylor&Francis LTD, Earthscan 2012.
 9. S. Zaremba-Warnke S., Wykorzystanie marketingu w realizacji zrównoważonego rozwoju, w: Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, G. Dobrzański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2007, s. 203-206.
 10. D. Kiełczewski, Konsumpcja..., Kiełczewski D., Struktura pojęcia konsumpcji zrownoważonej, "Ekonomia i Środowisko" 2005 nr 2.
 11. Ethical Consumption. A Critical Introduction, red. T. Lewis, E. Potter, Routledge, London 2011.
 12. W. Zbaraszewski Realizacja idei Fair Trade w Polsce i na świecie w: Nachaltiger Konsum? Hrgs. M. Wachowiak, D. Kiełczewski, H. Diefenbacher, FEST, Heidelberg 2001, s. 338-361.
 13. Nicholls A., Opal C., Fair Trade: Market-Driven Ethical Consumption, Sage, London 2005, Fair Trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2010, s. 7.
 14. C. Honore, Pod presją, Drzewo Babel, Warszawa 2011.
 15. B. Mróz, Dyskretny urok konsumpcjonizmu, Szkic do portretu konsumenta XXI wieku, w: Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu, red. A. Zawadzka, M. Górnik-Durose, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
 16. M. Janoś-Kresło, T. Słaby, Złobyt w polskich gospodarstwach domowych. Aspekty teoretyczne i identyfikacja empiryczna, "Handel Wewnętrzny" 2012, wrzesień-październik, s. 33-42.
 17. Postmodernizm. Wybór tekstów, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu