BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kes Zdzisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Gry ekonomiczne w nauczaniu budżetowania
The Economic Games in Teaching of Budgeting
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 335, s. 93-104, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Gry ekonomiczne, Budżetowanie, Dydaktyka
Economic games, Budgeting, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie możliwości zastosowania gier ekonomicznych w procesie nauczania budżetowania. Nowoczesne formy kształcenia w dzisiejszych czasach stają się koniecznością. Takie cechy gier, jak odwzorowanie rzeczywistości gospodarczej za pomocą symulacji i współzawodnictwo stanowią o ich atrakcyjności dla studentów. Połączenie ich z nauczaniem budżetowania dostarcza dodatkowych korzyści sprzyjających podnoszeniu efektywności procesu dydaktycznego. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono zajęcia z użyciem prezentowanej gry oraz rozmowy ze studentami przed zajęciami, w ich trakcie i po nich, które to rozmowy pozwalają na uogólnienie założeń przyjętych dla tego rodzaju procesu dydaktycznego. W konkluzji opracowania stwierdzono zasadność tego rodzaju podejścia do nauczania budżetowania oraz dużą akceptację wśród słuchaczy.(abstrakt oryginalny)

This study aims to present the possibility of using economic games in the learning process of budgeting. Modern forms of education nowadays become a necessity. Such features as the projection of business reality using simulation or competition makes them attractive for students. Combining them with the teaching of budgeting provides additional advantages conducive to increasing the efficiency of the teaching process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karmańska A. (red.), 2009, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
  2. Lalli W.R. (red.), 2012, Handbook of Budgeting, Wiley.
  3. Majgier-Dąbek D., 2013, Korzyści płynące z zastosowania gier dydaktycznych w nauce chemii i biologii, http://www.soswprzem.pl/publikacje/gry.pdf (15.12.2013).
  4. Marjak H., 2009, Ekonomiczne gry symulacyjne w środowisku wirtualnym, Oeconomica, nr 273.
  5. Pivec M., Koubek A., Dongi C., 2004, Guidelines for game-based learning, Pabst Science Publishers, Lengerich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu