BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kępka Ewa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie transakcji eksportowej : aspekty logistyczne
Financing Export Transactions : Logistic Aspects
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 1 (36), s. 69-93, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Instrumenty finansowe, Kredyt
Foreign trade, Financial instruments, Credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów finansowych stosowanych w transakcjach handlu zagranicznego, w tym szczególnie umożliwiających kredytowanie importera przez eksportera, a także ich ocena z punktu widzenia interesów eksportera. Autorka podjęła również próbę uzasadnienia roli logistyki nie tylko w fazie realizacji transakcji, lecz także na etapie dokonywania uzgodnień kontraktowych, w tym też w kwestii dotyczących płatności. W pierwszej kolejności omówiono instrumenty finansowe stosowane najczęściej w transakcjach handlu zagranicznego. Dokonano też ich oceny według kryterium pewności zapłaty i zabezpieczenia interesów importera. Wskazano istotne uwarunkowania logistyczne dla wybranych sposobów zapłaty oraz omówiono problemy dotyczące zarządzania ryzykiem w transakcjach eksportowych ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów ryzyka związanych z finansowaniem transakcji, kredytowaniem importera, czy też zabezpieczeniem płatności. Publikacja zawiera też syntetyczną analizę uwarunkowań strategii finansowania eksportu na dwóch wybranych rynkach europejskich. (abstrakt oryginalny)

The article is aimed at demonstrating financial instruments used in foreign trade transactions, including especially those that let an importer be credited by an exporter, and also at assessing them from the point of view of an exporter. The author also tries to justify the role of logistics not only at the stage of a transaction implementation but also at the stage of negotiating the contract details, including payment issues. Firstly, she discusses financial instruments that are most frequently used in foreign trade transactions. These are also assessed against a criterion of payment certainty and the protection of the importer's interests. Next, the author points out the essential logistic conditions for selected ways of payment and she analyzes issues of risk management in export transactions, especially types of risk connected with financing a transaction, crediting an importer or guaranteeing payment. The publication also contains a synthetic analysis of conditions for export financing strategies on two selected European markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białecki K., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1997.
 2. Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2006.
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley J.C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 4. Kaczmarek T.T., Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych, wyd. WSZiM, Warszawa 2003.
 5. Kaczmarek T.T., Zarzycki M., Poradnik eksportera, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005.
 6. Kępka E., Sektory usługowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Wyd. WSDG, Warszawa 2008.
 7. Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 8. Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004.
 9. Szaflarski K., Kontrakt w handlu zagranicznym, PWN, Warszawa 2004.
 10. Szczepaniak T., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2010.
 11. Treder H. (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu