BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Aneta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Klasyczne a innowacyjne metody szacowania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa
Traditional Versus Innovative Methods of Estimation of The Cost of Equity in a Company
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 2, s. 27-37, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 2
Słowa kluczowe
Kapitał własny, Kapitał przedsiębiorstwa, Koszt kapitału, Model wyceny aktywów kapitałowych, Szacowanie kosztów
Ownership capital, Business capital, Capital cost, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Costs estimation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na skutek trudności związanych z kalkulacją kosztu kapitału własnego klasycznymi metodami, w literaturze przedmiotu pojawiają się liczne innowacyjne propozycje. Celem niniejszej pracy jest dokonanie przeglądu klasycznych i innowacyjnych metod szacowania kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwie. W prowadzonych badaniach wykorzystano metodę studiów literatury przedmiotu, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Artykuł ma charakter studium teoretycznopoznawczego i metodycznego. (fragment tekstu)

The cost of the capital of a company is one of the basic parameters used in the process of the management of company's finances. The cost of equity is here of a particular importance. Its calculation is connected with numerous problems resulting from the fact that it is not directly observable and needs to be calculated with the use of some indirect methods. Due to the difficulties connected with the calculation of the cost of equity by traditional methods, there are numerous innovative suggestions presented in the literature. The purpose of this article is a review of traditional and innovative methods of estimation of the cost of equity in a company (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amadi C.W.: Estimation of the Cost of Equity: A Chance of a Loss Approach. "Business Quest", Richards College of Business, University of West Georgia, Carrollton, Georgia USA 2010.
 2. Bliss C.J.: Capital Theory and the Distribution of Income. North-Holland Pub. Co., Amsterdam 1975.
 3. Breeden D.T.: An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities. "Journal of Financial Economies" 1979, No. 7.
 4. Byrka-Kita K.: Błędy w szacowaniu kosztu kapitału - analiza wybranych problemów. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1. Red. D. Zarzecki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, nr 455.
 5. Byrka-Kita K.: Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka. Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, t. 689.
 6. Clare A.D., Kaplan P.: Globally Nested Capital Asset Pricing Model. Ibbotson Associates Working Paper, Chicago 1998.
 7. Dudycz T., Szymański P.: Wpływ jakości zarządzania kapitałem pracującym na ekonomiczną wartość dodaną - badania empiryczne. W: Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 8. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 9. Elton E.J., Gruber M.J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa 1998.
 10. Fama E.F., French K.R.: The Cross-Section of Expected Stock Returns. "Journal of Finance" 1992, No. 47.
 11. Friend I., Landskroner Y., Losq E.: The Demand for Risky Assets and Uncertain Inflation. "Journal of Finance" 1976, No. 5.
 12. Grabowski R.J., Pratt S.P.: Cost of Capital: Applications and Examples. John Wiley and Sons, New Jersey 2008.
 13. Haley C.W., Schall L.D.: Problems With the Concept of Cost of Capital. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1978, No. 13.
 14. Hawawini G., Viallet C.: Finance for Executives: Managing for Value Creation. South- -Western Cengage Learning, USA, Mason 2011.
 15. Hope C.A.: Finding a Realistic Cost of Capital. "Bank Amounting & Finance" 2002.
 16. In F., Kim S., Faff R.: Explaining Mispricing with Fama-French Factors: New Evidence from the Multiscaling Approach. "Applied Financial Economics" 2010, No. 20.
 17. Johnson H.: Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy. LIBER, Warszawa 2000.
 18. Kapil S.: Financial Management, Dorling Kinderlsey, India, licensees of Pearson Education in South Asia. New Delhi 2011.
 19. Lintner J.: Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification. "Journal of Finance" 1965.
 20. Mankiw N.G., Shapiro M.D.: Risk and Return: Consumption Beta Versus Market Beta. "The Review of Economics and Statistics" 1986, Vol. 68, No. 3.
 21. Melich M.: Wycena wartości firmy. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
 22. Michalak A.: Koszt kapitału jako przesłanka doboru źródeł finansowania działalności operacyjnej. W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Red. M. Turek. GIG, Katowice 2011.
 23. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. PWN, Warszawa 2007.
 24. Ogier T., Rugman J., Spicer L.: The Real Cost of Capital: A Business Field Guide to Better Financial Decisions. Pearson Education, 2004.
 25. Rakow K.C.: The Effect of Management Earning Forecast Characteristics on Cost of Equity Capital. "Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting" 2010, No. 26.
 26. Rubinstein M.: The Valuation of Uncertain Income Streams and the Pricing of Options. "Bell Journal of Economics and Management Science" 1976, No. 7.
 27. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2007.
 28. Sharpe W.F.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. "Journal of Finance" 1964.
 29. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu