BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ocena skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na wskaźnikach fundamentalnych na polskim rynku kapitałowym
Evaluation of efficiency of investment strategies based on fundamental ratios on Polish capital market
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 92, s. 54-72, rys., tab., bibliogr. 9 poz.,
Słowa kluczowe
Strategia inwestycyjna, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych
Investment strategy, Capital market, Stock market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu niniejszym dokonano analizy wyników inwestycyjnych możliwych do uzyskania na GPW w Warszawie, przy zastosowaniu strategii opartych na wskaźnikach fundamentalnych. Horyzont czasowy badania oraz jego zakres przedmiotowy determinowany był przez dostępne dla autora dane. Kryterium doboru takiego zakresu było zdobycie dostatecznie dużej próby. Za taką uznano próbę liczącą przynajmniej 100 spółek. Ta liczebność próby sprawiała, że wyselekcjonowane akcje spółek składały się na dość dobrze zdywersyfikowany portfel, który liczył 20 lub więcej walorów. W związku z tymi kryteriami za horyzont analizy przyjęto lata 2005, 2006, 2007 oraz pierwsze trzy kwartały 2008 roku. Wykorzystane w analizie wskaźniki to cena/zysk, cena/wartość księgowa oraz dług netto/kapitał własny. U zyskane rezultaty pozwalają stwierdzić, że wszystkie badane strategie pozwoliły osiągnąć w ramach przyjętego horyzontu czasowego stopy zwrotu wyższe od wyników portfela indeksu WIG. Odbyło się to jednak kosztem wyższego poziomu ryzyka całkowitego, za którego miarę przyjęto odchylenie standardowe. W związku z powyższym nie można uznać, aby strategie te były bardziej efektywne od inwestycji w szeroki portfel rynkowy. W ramach analizowanych strategii(fragment tekstu)

In the paper research on investment method in stock-market companies based on financial ratios, such as price/profit, price/books value and net debt/equity has been presented. Data concerning companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period from the end of 2004 till the end of September 2008 were at the base of the research. Only companies for which suitable data were available were analysed; however in none of the aforementioned periods the number of analysed companies fell below 100. The results were compared with growth rate and risk measured by standard deviation of the rate of return of the Warsaw Stock Exchange Index (WI G). According to expectations possible higher rates of return were related to higher risk. On the bases of the obtained results, however, the use of WI G as an approximation of market portfolio may be subject to doubt.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Damodaran A., Investment philosophies: successful strategies and the investors who made them work, John Wiley & Sons, Hoboken 2003
  2. Eades K. M., Empirical Evidence on Dividends as a Signal of Firm Value, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 17, No. 4, Proceedings of the 17th Annual Conference of the Western Finance Association, 16-19 June 1982, Portland, Oregon (Nov. 1982).
  3. Graham B., Inteligentny inwestor, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007
  4. Haight G. T., Morrell S., The Analysis of Portfolio Management Performance, McGraw-Hill, New York 1997.
  5. ai-fu Chen, Zhang F., Risk and Return of Value Stocks, "The Journal of Business", Vol. 71, No. 4 (Oct. 1998).
  6. Oppenheimer H. R., Schlarbaum G. G., Investing with Ben Graham: An Ex Ante Test of the Efficient Markets Hypothesis, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 16, No. 3 (Sep. 1981).
  7. Piotroski J. D., Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers, "Journal of Accounting Research", Vol. 38, Supplement: Studies on Accounting Information and the Economics of the Firm (2000).
  8. La Porta R., Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R., Good News for Value Stocks: Further Evidence on Market Efficiency, "The Journal of Finance", Vol. 52, No. 2 (Jun. 1997).
  9. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, stan na 15 września 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu