BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych - teoria i praktyka światowa. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw Część I. Definicja i systematyka kapitału intelektualnego
Modern methods of intangible assets valuation - world theory and practice. Recommendations for Polish businesses
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 92, s. 73-82, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wycena aktywów, Przedsiębiorstwo, Kapitał intelektualny
Valuation of assets, Enterprises, Intellectual capital
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na podstawie dokonanego w niniejszym opracowaniu przeglądu światowej terminologii można zaryzykować osąd, że definicja kapitału intelektualnego jest przedmiotem debaty na wciąż wysokim poziomie abstrakcji. Ograniczeniem są przy tym historyczne i kulturowe różnice w interpretacji pojęcia w głównych językach światowych, a także brak ram prawnych, które narzucałyby jednoznaczną interpretację w skali globalnej. Międzynarodowe standardy raportowania finansowego oraz krajowe i regionalne systemy rachunkowości zawierają bardzo konserwatywne odniesienie do wartości niematerialnych i prawnych (często utożsamianych ze składnikami kapitału intelektualnego). Konserwatyzm ów skutkuje tym, że wartość ekonomiczna aktywów intelektualnych wykazana zwykle bywa dopiero w okresie, kiedy stają się one przedmiotem obrotu. W praktyce prowadzi to do ignorowania wartości takich aktywów wypracowywanych w ciągu funkcjonowania przedsiębiorstwa jako samodzielnego bytu organizacyjnego. Klasyfikacja aktywów intelektualnych stosowana przez światowych specjalistów - podobnie jak definicja - powoduje wciąż istotne kontrowersje. Poszczególne kategorie tych aktywów nie są jednoznacznie wyodrębnione i często przenikają się, co z jednej strony stanowi utrudnienie badawcze, zaś z drugiej wyzwanie dla środowisk naukowych zaangażowanych w studia nad kapitałem intelektualnym(abstrakt oryginalny)

The publication is the result of the author's bibliography search conducted at the US Library of Congress in Washington D.C. in August 2008. It reviews contemporary international literature and electronic resources on the semantics, accounting standards and attempts at valuation relating to intangible assets. Intangibles account for an expanding proportion of corporate values and represent increasingly significant competitive factors relating to entire economies. Their effective identification and quantification, given conservatism of all leading accounting systems worldwide, remains a formidable challenge to present-day financial markets. It formulates conclusions drawn from setting the treatment of intangibles within the framework of accounting statements against estimates of their economic value proposed by world experts, including recommendations for Polish businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Statement of Financial accounting Standards (SFaS) no. 142: Goodwill and other intangible assets, Financial a ccounting Standards Board of the Financial a ccounting Foundation, 401 Merritt 7, p.o. Box 5116, norwalk connecticut 06856-5116, USA, czerwiec 2001 r.
 2. Agnes M., Guralnik D. B., Webster's New World College Dictionary, IDG Books Worldwide, 2001.
 3. Brooking A., Intellectual Capital, International Thomson Business Press, Londyn 1997.
 4. Edvinsson L., Malone M. S., Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, HarperBusiness (HarperCollinsPublishers), Nowy Jork 1997.
 5. Stewart T. A., The Wealth of Knowledge - Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Doubleday (A Division of Random House), Nowy Jork 2001.
 6. http://cigref.typepad.fr/
 7. http://ec.europa.eu/
 8. http://eur-lex.europa.eu
 9. http://gutenberg.net.au/
 10. www.acca.co.uk
 11. www.dict.cc
 12. www.duden.de
 13. www.fasb.org
 14. www.hmcourts-service.gov.uk
 15. www.iasb.org
 16. www.lu.se
 17. www.mf.gov.pl
 18. www.opsi.gov.uk
 19. www.pwn.pl
 20. www.rae.es
 21. www.ubs.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu