BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winch Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zaufanie a sytuacja finansowa firmy w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstw
Trust vs. financial situation of a company in business management's opinion
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 92, s. 83-98, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zaufanie, Kadra kierownicza
Enterprises, Trust, Managerial staff
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wyniki badań ilościowych budzą wiele wątpliwości wynikających chociażby z istoty narzędzia badawczego - ankiety - oraz przedmiotu analizy, którym są zazwyczaj opinie ludzi związane z danym problemem. Analiza statystyczna pozwala wyznaczyć granice wnioskowania, siłę i charakter związku pomiędzy interesującymi badacza zmiennymi. Zrealizowane badania umożliwiają sformułowanie następujących wniosków dotyczących analizowanych przedsiębiorstw(fragment tekstu)

This article aims at presenting the strength of a relationship - on the statistical level - between trust in different groups employed in a business and its financial situation. The conclusions have been formulated on the basis of results of the first stage of a questionnaire survey carried out in the last quarter of 2008 on a sample of 206 business representatives, WSE postgraduate students. Two types of trust have been distinguished - normative (based on norms and values) and strategic (based on business and experience). The analyses point to strategic trust being more common than normative. However, on the statistical level a significant relationship exists between normative trust in management and a company's financial situation. The results of the analyses confirm a crucial role of management in implementing company's goals and the importance of trust culture for its financial situation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2000.
 2. Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003.
 3. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1999.
 4. Fukuyama F., Kultura i interesy. Zaufanie w globalnej gospodarce, "Dziennik" dodatek "Europa", Nr 34/2007
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
 6. Hofstede G., Hofstede G. J., Kultury i organizacje, PW E, Warszawa 2007.
 7. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa, zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1998.
 8. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 9. P odstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 10. Rozwiązywanie konfliktów, red. M. Deutsch, P. Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 11. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2002.
 12. Sierpińska R., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 13. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006
 14. Szkice z socjologii zarządzania, red. K. Konecki, P. Tobera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
 15. Sztompka P., Zaufanie, Znak, Kraków 2007.
 16. Uslaner E., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Boguni-Borowska, Znak, Kraków 2008.
 17. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2002.
 18. Wieczorwska G., Wierzbiński J., Statystyka, SCHO LAR , Warszawa 2007, rozdział 8.
 19. Young E., On Naming of Rosen. Interests and Multiple Meanings as Elements of Organizational Culture, "Organization Studies", 1998, Nr 10/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu