BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipa Andreas (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ dużych transgranicznych fuzji banków europejskich na ryzyko banku przejmującego
An impact of large trans-frontier mergers of European banks on the risk incurred by the acquiring bank
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 92, s. 101-118, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Fuzje i przejęcia, Internacjonalizacja, System finansowy
Banks, Mergers and acquisitions, Internationalization, Financial system
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Globalizacja bankowości, napędzana w głównej mierze przez fuzje i przejęcia banków europejskich, wywołała wzrost zaniepokojenia europejskich instytucji nadzoru, obawiających się głównie wpływu procesów internacjonalizacji na ryzyko systemu bankowego. Przede wszystkim regulatorzy w krajach macierzystych banków przejmujących zaniepokojeni są możliwością wzrostu ryzyka banku przejmującego w stosunku do krajowych konkurentów. Niepokój ten wzmacniają bodźce, jakie mają zarządy banków, aby zwiększać ryzyko, jeżeli poruszają się w środowisku, w którym wartość gwarancji udzielanych przez sieć bezpieczeństwa systemu finansowego jest wyższa niż ich cena oraz trudności, jakie mają często banki przejmujące z zarządzaniem nabytej za granicą instytucji. Efekty te mogą przewyższać potencjalne zyski osiągnięte poprzez dywersyfikację geograficzną. Wyniki niniejszych badań uwidaczniają dualizm dużych międzynarodowych transakcji typu M&A dla europejskiego sektora bankowego. W przypadku międzynarodowych fuzji przeprowadzonych między bankiem z siedzibą w UE a instytucją finansową mającą swoją siedzibę poza UE potwierdza się często w literaturze formułowana teza mówiąca, że transgraniczne fuzje przyczyniają się do redukcji ryzyka banku. Dla międzynarodowych fuzji tego typu, przeprowadzonych wewnątrz UE, otrzymane wyniki sugerują, że ryzyko banku przejmującego nie zmienia się. U zyskane rezultaty nie pozwalają na wysunięcie tezy, że banki przeprowadzające bardzo duże międzynarodowe fuzje zwiększają ekspozycję na ryzyko instytucji nadzoru kraju macierzystego, biorąc pod uwagę zarówno ryzyko całkowite, jak i systematyczne banku przejmującego relatywnie do krajowego indeksu branżowego. Implikacje tych wyników na politykę nadzorczą są ewidentne i nie wspierają systematycznej polityki instytucji nadzoru w niektórych krajach europejskich, starających się ograniczać międzynarodowe fuzje i przejęcia bankowe. Postulują raczej, jeżeli brane jest pod uwagę ryzyko systemu bankowego, aby regulatorzy wspierali banki europejskie chcące dokonywać dużych międzynarodowych fuzji lub przejęć poza UE. Reasumując, można stwierdzić, że bardzo duże transgraniczne fuzje i przejęcia dokonywane przez banki z siedzibą w UE mają raczej pozytywny wpływ na ryzyko systemowe, a także stabilność i wypłacalność międzynarodowego systemu bankowego.(abstrakt oryginalny)

In this paper the impact of big international bank takeovers on the risk of the acquiring bank with a seat within the European Union (EU) has been analysed. The search results show that when the acquired institution has a seat outside EU, the acquiring bank is able to reduce the risk. On average both the total risk as well as systematic risk of the acquiring bank relatively decrease in relation to the risk of native banks. In case a financial institution with a seat in another EU country is the takeover target, on average neither the total risk nor systematic risk of the acquiring bank changes relatively to the national sector index.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amihud Y., DeLong G., Saunders A., The effects of cross-border bank mergers on bank risk and value, "Journal of International Money and Finance", 21/2002.
 2. Baele L., Vander Vennet R., Bank Behavior across the Business Cycle. Paper presented at the conference, "Financial Integration in Europe and the Propagation of Shocks", Berlin 2005.
 3. Beck T., Bank Competition and Financial Stability: Friends or Foes?, World Bank Policy Research, Working Paper No. 4656, 2008.
 4. Berger A., The big picture of bank diversification, "Proceedings", Federal Reserve of Chicago, May 2000.
 5. Buch C. M., DeLong G., Under-Regulated and Over-Guaranteed? International Bank Mergers and Bank Risk-Taking, Working Paper, 2004, dostępny w I nternecie: http://ssrn.com/abstract=573701
 6. Buch C. M., DeLong G., Do Weak Supervisory Systems Encourage Bank Risk-Taking?, University of Tübingen and Baruch College, Working Paper, 2006.
 7. Buch C. M., DeLong G., Neugebauer K., International Banking and the Allocation of Risk, Institute for Applied Economic Research, Discussion Paper No. 32, Tübingen 2007
 8. Demsetz R., Saidenberg M., Strahan P., Banks with Something to Lose: The Disciplinary Role of Franchise Value, "FRBNY NY Economic Policy Review", 2/1996.
 9. De Nicolò G., Size, charter value and risk in banking: An international perspective, w: The Financial Safety Net: Costs, Benefits and Implications for Regulation, 18 Proceedings of the 37th Annual Conference on Bank Structure and Competition, Federal Reserve of Chicago, 2001.
 10. Dermine J., European Banking Integration: Don't Put the Cart before the Horse, "Financial Markets, Institutions and Instruments", 15/2006.
 11. Gonzáles F., Bank Regulation and Risk-Taking Incentives: An International comparison of bank risk, "Journal of Banking & Finance", 29/2005.
 12. Gropp R., Vesala J., Deposit Insurance, Moral Hazard and Market Monitoring, "Review of Finance", 8/2004.
 13. Hyytinen A., The time profile of risk in banking crises: Evidence from Scandinavian banking sectors, "Applied Financial Economics", 12/2002.
 14. I wanicz-Drozdowska M., Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym, "Bezpieczny Bank", 1-2/2001
 15. John K., Saunders A., Senbet L., A theory of bank compensation and management regulation, "Review of Financial Studies", 3/2000.
 16. Keeley M., Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking, "American Economic Review", 80/1990.
 17. Méon P.-G., Weill L., Can Mergers in Europe Help Banks Hedge against Macroeconomic Risk?, "Applied Financial Economics", 15/2005.
 18. Nier E., Baumann U., Market Discipline, Disclosure and Moral Hazard in Banking, w: Corporate Governance: Implications for Financial Services Firms, proceedings of the 39th Annual Conference on Bank Structure and Competition, Federal Reserve Bank of Chicago, 2003.
 19. ordea Bank AB [online]. Nordea facts (4 sierpnia 2008 r.), dostępny w I nternecie: http://www.nordea.com/About+Nordea/Nordea+facts/830672.html
 20. Repullo R., A model of takeover of foreign banks, "Spanish Economic Review", 3/2001.
 21. Vander Vennet R., The effect of mergers and acquisitions on the efficiency and profitability of EC credit institutions, "Journal of Banking and Finance", 20/1996
 22. Winton A., Don't put all your eggs in one basket? Diversification and specialization in lending, Working Paper, University of Minnesota, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu