BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efekt wielkości spółek przy wycenie aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2004
Company size effect while pricing capital assets on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 92, s. 134-144, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Wycena aktywów, Stopa zwrotu akcji
Stock market, Valuation of assets, Stock rate of returns
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Badanie przeprowadzone na spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdziło istnienie efektu wielkości spółek. Zależność pomiędzy współczynnikiem determinacji, R-kwadrat - miarą dopasowania modelu CAPM a wielkością spółki, mierzoną logarytmem naturalnym jej kapitalizacji, była statystycznie istotna. Model CAPM w mniejszym stopniu objaśniał zmienność stóp zwrotu akcji spółek o niższej kapitalizacji niż większych firm. W rzeczywistości inwestorzy oczekiwali dodatkowej premii za ryzyko związane zmniejszą wielkością spółki.Ciekawym kierunkiem dalszych badań byłoby skwantyfikowanie efektu wielkości spółek na Giełdzie papierów wartościowych w warszawie, co umożliwiłoby lepszą estymację oczekiwanych stóp zwrotu za pomocą modelu capM dla mniejszych spółek.(fragment tekstu)

The main purpose of the article entitled "Company size effect while pricing capital assets on the Warsaw Stock Exchange" was to present the results of a research aiming at verifying if the company size effect appeared while pricing shares listed on the Warsaw Stock Exchange. In accordance with the model of capital asset pricing, CAP CAP M, only systematic risk is priced by investors and they require a specified rate of return on the risk they bear. Inefficiency of the market in the form of required additional unsystematic risk premium related to the company's size has been proven on stock exchanges in the United States. T he research conducted by the author on companies listed on the WSE between 2002 and 2004 proved the existence of the above-mentioned effect. Dependence between coefficient of determination, R-squared - a measure of adjusting CAPM Mmodel, and the size of a company measured by a natural logarithm of its capitalization, was important from statistical point of view. Capm model to a lesser degree explained changeability of rates of return of companies with a lower capitalization than of bigger firms. It means that investors expected additional premiums for the risk related to a smaller size of a company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banz R. W., The relationship between return and market value of common stocks, "Journal of Financial Economics", 9, 1981
  2. Fama E. F., French K. R., The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance", 47, 1992.
  3. Fama E. F., French K. R., Common risk factors in the returns on stocks and bonds, "Journal of Financial Economics", 33, 1993.
  4. Fama E. F., French K. R., The CAPM is Wanted, Dead or Alive, "Journal of Finance", Vol. 51, 1996.
  5. Grossman S. J., Stiglitz J. E., On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, "American Economic Review", 70, czerwiec 1980 r.
  6. Lintner J., The valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, "Review of Economics and Statistics", 1965.
  7. Pratt S. P., Cost of Capital, Estimation and Applications, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2002.
  8. Sharpe W., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium, "Journal of Finance", 1964
  9. Stocks, Bonds, Bills and Inflation Valuation Edition 2001 Yearbook, Ibbotson Associates, Inc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu