BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goszczyński Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efekty sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Seasonal effects on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 92, s. 145-161, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Anomalie sezonowe, Giełda papierów wartościowych, Stopa zwrotu akcji, Popyt, Podaż, Szczyt G20
Seasonal anomalies, Stock market, Stock rate of returns, Demand, Supply, G20 summits
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Analiza sezonowych tendencji w rozkładzie stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pokazała wiele ciekawych zależności. Podsumujmy najpierw otrzymane rezultaty. Dla badanego okresu nie stwierdzono występowania efektu stycznia, który był obecny dla wcześniejszego przedziału czasowego (lata 1991-2003)32. Zaobserwowano natomiast ponadprzeciętne dodatnie stopy w październiku, grudniu oraz marcu. Dla dziennych stóp zwrotu potwierdzono brak efektu poniedziałku dla okresu po 1999 roku. Udokumentowano też występowanie na rynku w Warszawie efektu piątku, opisanego dla lat 2001-2004 przez S. B. Buczka33 . Dla okresu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zauważono, że stopy zwrotu z okresu między 24 a 31 grudnia są dużo wyższe od średniej. W przypadku Wielkanocy odnotowano wyraźnie wyższe od średniej stopy zwrotu, szczególnie po przerwie świątecznej. Dla sesji w okolicach 1 i 3 maja uwagę zwracają ujemne stopy zwrotu po długim weekendzie.(fragment tekstu)

The article deals with seasonal effects existing on the Warsaw Stock Exchange. The research covered monthly effect in a year, day of the week effect and holiday effect. Due to relatively short history of quotations and a limited number of publications dealing with seasonality issues, it is advisable to conduct up-to-date measurements of these phenomena for the Polish market. The research was done for the period from December 1st 1997 to February 19th 2008, which accounts for the total number of 2560 observations for a single asset. Four indexes (WI G20, WI G, mWI G40 and sWI G80) as well as 140 individual companies included in WI G20, mWI G40 and sWI G80 were analysed. The observed seasonal anomalies show that on the Warsaw Stock Exchange there are certain deviations from share prices being purely of chance in character.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham A., Ikenberry D. L., The Individual Investor and the Weekend Effect, "The Journal of Financial & Quantitative Analysis", June 1994.
 2. Ariel R. A., A Monthly Effect in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", March 1987.
 3. Asteriou D., Kavetsos G., Testing the Existence of the January Effect in Transition Economies, Applied Financial Economics, 2006.
 4. Berges A., McConnell J. J., Schlarbaum G. G., An Investigation of the Turn-of-the-Year Effect, the Small Firm Effect and the Tax-Loss-Selling Pressure Hypothesis in Canadian Stock Returns, "Journal of Finance", March 1984.
 5. Brown P., Keim D. B., Kleidon A. W., Marsh T. A., Stock Return Seasonalities and the Tax-Loss Selling Hypothesis: Analysis of the Arguments and Australian Evidence, "Journal of Financial Economics", June 1983.
 6. Brusa J., Liu P., Schulman C., Weekend Effect, 'Reverse' Weekend Effect and Investor Trading Activities, "Journal of Business Finance & Accounting", September 2005.
 7. Buczek S., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 8. onnolly R. A., An Examination of the Roubustness of the Weekend Effect, "The Journal of Financial & Quantitative Analysis", June 1989.
 9. Cross F., The Behavior of Stock Prices on Fridays and Mondays, "Financial Analysts Journal", Nov./Dec. 1973
 10. Fama E. F., Effiecient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", May 1970.
 11. French K. R., Stock Returns and the Weekend Effect, "Journal of Financial Economics", March 1980.
 12. Gultekin M. N., Gultekin N. B., Stock Market Seasonality: International Evidence, "Journal of Financial Economics", December 1983.
 13. Harris L., A transaction Data Study of Weekly and Intradaily Patterns in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", May 1986.
 14. Haugen R., Lakonishok J., The Incredible January Effect, Dow Jones Irwin, Homewood 1988.
 15. Jensen M., Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency, "Journal of Finance", 1978
 16. Kamara A., New evidence on the Monday seasonal in stock returns, "Journal of Business", January 1997.
 17. Keef S. P., Roush M. L., Day-of-the-Week Effects in the Pre-Holiday Returns of the Standard&Poor's 500 Stock Index, Applied Financial Economics, 2005.
 18. Kiyoshi K., Shallheim J. S., Seasonal and Size Anomalies in the Japanese Stock Market, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", June 1985
 19. Lakonishok J., Malerby E., The Weekend Effect: Trading Patterns of Individual and Institutional Investors, "Journal of Finance", March 1990
 20. Lakonishok J., Smidt S., Are Seasonal Anomalies Real? A ninety-Year Perspective, "The Review of Financial Studies", Winter 1988.
 21. Malkiel B. G., Błądząc po Wall Street, WI G-Press, Warszawa 2003.
 22. Penman S. H., The Distribution of Earnings News Over Time and Seasonalities in Aggregate Stock Returns, "Journal of Financial Economics", June 1987
 23. Reinganum M., The Anomalous Stock Market Behavior of Small Firms in January: Empirical Tests for Tax-Loss Selling Effects, "Journal of Financial Ecomonics", June 1983
 24. Reinganum M. R., Shapiro A. C., Taxes and Stock Return Seasonality: Evidence from the London Stock Exchange, "Journal of Business", April 1987
 25. Rozeff M., Kinney W., Capital Market Seasonality: The Case of Stock Returns, "Journal of Financial Economics", October 1976.
 26. Schwert W. G., Indexes of U.S. stock prices from 1802-1987, "Journal of Business", July 1990
 27. Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 28. Vergin R. C., McGinnis J., Revisiting the Holiday Effect: is it on holiday?, Applied Financial Economics, October 1999.
 29. Wang K., Li Y., Erickson J., A New Look at the Monday Effect, "Journal of Finance", December 1997
 30. Wood R. A., McInish T. H., Ord J. K., An Investigation of Transaction Data for NY SE Stocks, "Journal of Finance", July 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu