BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewska Urszula (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Czerw Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Lek jako specyficzny produkt na rynku
Medicine as a specific product on the market
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 92, s. 172-184, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Leki, Rynek, Produkt, Przemysł farmaceutyczny
Drugs, Market, Product, Pharmaceutical industry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich lat zauważamy wzrost zachorowalności społeczeństwa oraz pojawianie się nowych jednostek chorobowych. Dlatego też przemysł farmaceutyczny nieustannie ewoluuje i rozwija się, aby jak najskuteczniej zapobiegać nowym problemom zdrowotnym. W obliczu tego zjawiska uzasadniony wydaje się fakt objęcia produktu leczniczego ochroną prawną (w postaci ustawy Prawo Farmaceutyczne). Żaden inny towar nie podlega tak szczegółowym regulacjom dotyczącym wytwarzania, dopuszczenia do obrotu, sprzedaży, reklamy czy nadzoru. To szerokie unormowanie wynika głównie z potrzeby ochrony życia i zdrowia ludzi, bowiem nie tylko nadużycie, ale i nieprawidłowe połączenie substancji czynnych zawartych w lekach może przyczynić się do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, nierzadko nawet do jego śmierci.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is explaining the notion of medicinal product, presenting its classification and types on the basis of different criteria, including statutory ones, and also conducting a characteristic of pharmaceutical market in Poland and in the world. O n account of serious consequences that medicine taking carries, medicinal products have been included in a wide range of legal regulations concerning manufacturing, admitting to trading, selling, advertising or supervising. This feature distinguishes pharmaceuticals from all other products on the market. I n the article a statutory definition of a pharmaceutical as well as its different divisions and classifications have been presented. With a view to recently observed dynamic growth of pharmaceutical market, a significant part of the paper is devoted to the description of medicine market. The data include not only Poland but also other countries (among others the United States, India or Russia). The information in the article is relatively new - it covers the period from 2001 till the end of 2007. Taking into account the fact of fast aging societies, mass appearance of diseases of modern civilization and new health problems, one may undoubtedly state that the pharmaceutical sector will continuously grow and evolve in order to meet human needs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolan P., Olsen J., Dystrybucja usług medycznych. Zagadnienia ekonomiczne i etyczne, CeDeWu, Warszawa 2008.
 2. Michalik M., Pilarczyk B., Mruk H., Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer Polska - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.
 3. Szalonka K., Marketing w aptece, Continuo, Wrocław 2005.
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych.
 7. www.biotechnologia.pl 2.
 8. www.egospodarka.pl
 9. www.eksportuj.pl
 10. www.emedyk.pl
 11. . www.farmacjaija.pl
 12. www.gcppl.org.pl
 13. www.oecd.org
 14. www.pwc.com
 15. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu