BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zatwarnicka-Madura Beata (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Wybrane determinanty zachowań rynkowych kobiet
Selected Determinants of Women Market Behavior
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 307-314, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Zachowania rynkowe, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet
Woman, Market behaviour, Socio-economic situation of women
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Szereg procesów zachodzących we współczesnym świecie, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego powoduje zmiany w zachowaniach kobiet. Celem artykułu jest identyfikacja istotnych aspektów charakterystyki demograficzno-ekonomicznej i społecznej kobiet z punktu widzenia ich aktualnych zachowań rynkowych. W artykule dokonano przeglądu literatury, w tym dużej liczby opracować statystycznych. Potencjał kobiet jako segmentu rynku jest w Polsce jeszcze słabo dostrzegany. Zauważono niewielką liczbę badań dotyczących wpływu analizowanych czynników na zachowania rynkowe kobiet. Pomimo, iż kobiety nie są grupą homogeniczną, z analizy wynika, że będą miały coraz większy wpływ na zachowania konsumenckie. (abstrakt oryginalny)

A number of processes taking place in the modern world, including the development of the information society results in changes in the behaviors of women. The purpose of this article is to identify the important aspects of demographic-economic and social characteristics of women in terms of their current market behaviors. This article reviews the literature, including a large number of elaborate statistics. The potential of women as a market segment in Poland is still poorly perceived. It was noted the small number of research on the effects of the analyzed factors on the market behavior of women. Despite the fact that women are not a homogenous group, the analysis shows that they will have an increasing impact on consumer behaviors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański, H. (1992). Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce. Warszawa: IFiS PAN, za: Gładys-Jakóbik, J., Kozłowska, A. (red.) (2013). Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, Warszawa: OW SGH.
 2. Duch-Krzystoszek, D. (2007). Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. Warszawa, za: Kotlarska-Michalska, A. (2011). Społeczne role kobiet, Edukacja Humanistyczna 2011, nr 1 (24), http://www.wshtwp.pl/img/biblioteka/eduk_hum/nr1-2011/03.s.25-35.pdf (15.12.2013).
 3. Garbarski, L. (1994). Zrozumieć nabywcę. Warszawa: PWE.
 4. Gładys-Jakóbik, J., Kozłowska, A. (red.), (2013), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, Warszawa: OW SGH.
 5. Grzega, U. (2012). Sytuacja społeczno-zawodowa i ekonomiczna kobiet w Polsce. W: E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania rynkowe kobiet, Warszawa: Placet.
 6. GUS (2013a). Gospodarstwa domowe w 2011 roku - wyniki spisu ludności i mieszkań, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_Gospodarstwa_domowe_w_2011r_wyniki_NSP2011.pdf (20.06.2014).
 7. GUS (2013b). Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_sytuacja_gosp_dom_2012.pdf
 8. GUS (2014). Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 r., GUS, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf (20.06.2014).
 9. GUS (Materiał na konferencję prasową w dniu 29.01.2013). Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 r., http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2012.pdf (12.06.2014).
 10. Kieżel, E. (2012). Kobiety jako segment rynku i ich zachowania konsumpcyjne. W: E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania rynkowe kobiet, Warszawa: Placet.
 11. Kotlarska-Michalska, A. (2010). Rodzinne role kobiet w nowej roli. W: Frąckowiak-Sochańska M., Królikowska S. (red.), Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, Toruń.
 12. Kotlarska-Michalska, A. (2011). Społeczne role kobiet, Edukacja Humanistyczna 2011, nr 1 (24), 25-26.
 13. Kurok, J. Lepsze wykształcenie, gorsze zarobki - sytuacja kobiet na polskim rynku pracy, http://www.tokfm.pl/blogi/mojaparanoja/2014/06/lepsze_wyksztalcenie_gorsze_zarobki__sytuacja_kobiet_na_polskim_rynku_pracy/2 (24.06.2014).
 14. MAiC - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego (2013). Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013. Warszawa: MAiC.
 15. Mandal, E. (1998). Seksizm a rynek pracy. Negatywne stereotypy o pracy zawodowej kobiet, Rynek Pracy, nr 9.
 16. Marszałek, L. (2008). Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczesnym społeczeństwie, Seminare, Poszukiwania naukowe. Kraków: Towarzystwo Naukowe Franciszka Walezego.
 17. Piątek, K. (2006). Być kobietą w Polsce w XXI wieku - blaski i cienie. W: E. Jurczyńska-McCluskey, K. Piątek, (red.), Między tradycją a nowoczesnością. Współczesna kobieta polska z perspektywy socjologicznej, Bielsko-Biała.
 18. Pieńczykowska, J. (2014). Kobiety są lepiej wykształcone ale wciąż zarabiają mniej. http://www.polskatimes.pl/artykul/3358929,kobiety-sa-lepiej-wyksztalcone-ale-wciaz-zarabiaja-mniej,id,t.html?cookie=1 (17.06.2014).
 19. Polki/konsumentki - jakie są?, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polki-konsumentki-jakie-sa# (29.06.2014).
 20. Renzetti, C.M., Curran, D.J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: Wyd. PWN.
 21. Sedlak, K. Wynagrodzenia Polaków w 2013 roku. Podsumowanie ogólnopolskiego badania wynagrodzeń. http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2825 (20.06.2014).
 22. Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Warszawa: PWE.
 23. Święćkowska, T. (2012). Kobiety i technologie w kontekście społeczeństwa informacyjnego. W: B. Sosińska-Kaleta, E. Chuchro (red.), Społeczeństwo i sieć informacyjna, Warszawa: Wydaw. SBP, http://eprints.rclis.org/17952/1/women%20and%20technology.pdf (20.06.2014).
 24. Zatwarnicka-Madura, B. (2008), Decyzje zakupowe kobiet - wybrane aspekty. W: B. Czerwiński (red.), Marketing, nowe trendy w marketingu dla menedżerów, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu