BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burgiel Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwój technologii informacyjnych jako determinanta adaptacji modelu konsumpcji wspólnej (collaborative consumption)
The Development of IT as a Determinant of the Collaborative Consumption Model Adoption
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 316-326, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja kolaboratywna, Internet, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Rozwój technologii informacyjnej, Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Wyniki badań
Collaborative consumption, Internet, Information and Communication Technology (ICT), Information technology development, Consumption, Consumer behaviour, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Rosnący dostęp do Internetu, ewolucja mediów społecznościowych i wirtualnych wspólnot, coraz szersze opcje oferowane przez urządzenia i aplikacje mobilne stworzyły technologiczną infrastrukturę dla nowego, alternatywnego modelu zaspokajania potrzeb, jakim jest tzw. konsumpcja wspólna (collaborative consumption), oparta na dzieleniu się, pożyczaniu i wymianie dóbr i usług, a także odsprzedaży i zakupie dóbr używanych. Artykuł prezentuje, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, stymulują szerszą adaptację tego modelu zarówno w skali globalnej, jak i w odniesieniu do polskich konsumentów. Podstawą źródłową opracowania są dane wtórne oraz wyniki badań pierwotnych, zrealizowanych na próbie 400 osób w 2013 roku. (abstrakt oryginalny)

Growing access to the Internet, evolution of social media and virtual communities, more and more options offered by the mobile devices and applications have created a technological infrastructure for a new, alternative model of consumption. Its is called collaborative consumption and it is based on sharing, reselling, exchange, borrowing, lending and renting goods and services, enabling access over ownership. The paper presents how information technologies (particularly the Internet) determine wider adaptation of this model both globally and with reference to Polish consumers. The observations are based on the secondary data as well as on primary research results, carried out on a sample of 400 people in 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bainbridge, J. (2013). Understanding collaborative consumption. Marketing Magazine, September 6, http://www.marketingmagazine.co.uk/article/1208887/understanding-collaborative-consumption (12.05.2014).
 2. Bardhi, F. i Eckhardt, G.M. (2012). Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing. Journal of Consumer Research, 39 (4), 881-898.
 3. Bauwens, M., Mendoza, N. i Iacomella, F. (2012). Synthetic Overview of the Collaborative Economy. P2P Foundation, http://p2p.coop/files/reports/collaborative-economy-2012.pdf (12.05.2014).
 4. Belk, R. (2010). Sharing. Journal of Consumer Research, 36, 717-734.
 5. Botsman, R. (2013). The Sharing Economy Lacks A Shared Definition, http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition#4 (2.02.2014).
 6. Botsman, R. i Rogers, R. (2010). What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York: Harper Business.
 7. Burgiel, A. (2013). Re-generacja jako megatrend w zachowaniach konsumentów - czy Polacy są na nią gotowi?. W: G. Rosa, A. Smalec (red.) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych. Zeszyty Naukowe US nr 777: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32 (11-24). Szczecin: WN Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Burgiel, A. (2014). Collaborative consumption as a way to overcome overconsumption problem - symptoms and determinants of its adoption in Poland. Referat wygłoszony na: Global Business Research Symposium, Katowice.
 9. Durgee, J.F. i Colarelli O'Connor, G. (1995). An Exploration into Renting as Consumption Behavior. Psychology and Marketing, 12(2), 89-104.
 10. Lawson, S.J. (2011). Forsaking Ownership: Three Essays on Non-Ownership Consumption and Alternative Forms of Exchange. Electronic Theses, Treatises and Dissertations. Paper 3221, http://diginole.lib.fsu.edu/etd/3221 (12.05.2014).
 11. Pine, J.B., II i Gilmore, J.H. (1999). The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage. Boston: Harvard Business School Press.
 12. Rifkins, J. (2001). The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism: Where All of Life Is a Paid-for Experience. New York: Penguin Putnam Inc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu